Goodwill Redovisning 2

Goodwill Redovisning 2


Goodwill Redovisning 2 är ett läromedel avsett för gymnasieskolan och komvux samt grundläggande kurser i redovisning på eftergymnasial nivå.

Strukturellt påminner det nya läromedlet om Goodwill Redovisning och beskattning. Goodwill Redovisning 2 följer Skolverkets kursplan med hänsyn till GY2011/Vux 2011 och utifrån förändringar på beskattnings-och redovisningsområdet.

Läromedlet bygger på Bokföringsnämndens normgivning inom redovisningsområdet. Bland annat beaktas Bokföringsnämndens samlade regelverk för K1-K4 företagen.

Goodwill Redovisning 2 startar med en kort repetition av löpande redovisning och enkla bokslut. Från denna gemensamma bas leds läsaren sedan genom de aktuella redovisningsreglerna och redovisningspraxis för att därefter gå över till att upprätta och analysera bokslut för bland annat K2-företag.

Goodwill Redovisning 2 består av tre komponenter:
- Faktabok med förklarande exempel till varje moment.
- Uppgiftsbok med praktikfall och ett stort antal uppgifter samt en lösningsdel med fullständiga lösningar.
- Digitalt lärarstöd (se bokens webbplats).

Redovisning och beskattning ger fördjupade kunskaper i redovisningsarbetets alla delar. Teori och praktik flätas samman i fyra datorbaserade praktikfall.

Goodwill Redovisning 2
Goodwill Redovisning 2 Faktabok
ISBN: 52309742 Pris: 380kr
+ -
Köp
Goodwill Redovisning 2 Uppgiftsbok med lösningar
ISBN: 52309353 Pris: 369kr
+ -
Köp

Goodwill Företagsekonomi 1 Ny upplaga!

Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se