Organisation och Ledarskap

Organisation och ledarskap

En bok om organisationen och dess människor. Vad krävs för att kunna leda andra och organisera verksamheter i en ständigt föränderlig värld? Hur skapar man ett arbetsklimat som uppmuntrar kunskapsutbyte, samarbete, engagemang och utveckling? Och vad är ledarens respektive medarbetarens ansvar i denna process?

Organisation och ledarskap betonar människans roll i organisationen och belyser betydelsen av kompetens, personlig utveckling, motivation och kommunikation - och hur dessa faktorer påverkar organisationens effektivitet och konkurrensförmåga. Boken är indelad i fem block som kan studeras i valfri ordning:

- Individen i organisationen
- Arbetsgruppen
- Organisationen
- Ledaren
- Fördjupningsuppgifter/case

Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller ett stort urval av uppgifter. De syftar till att få eleverna att arbeta självständigt och till att göra egna reflektioner, ensamma eller i grupp. Lärarhandledningen innehåller handledning och lösningsförslag till fördjupnings-casen. Innehållet ger stor frihet att välja mellan olika undervisningssätt.

Organisation och Ledarskap
Organisation och ledarskap Faktabok
ISBN: 62256432 Pris: 297kr
+ -
Köp
Organisation och ledarskap Lärarhandledning med uppgiftsdel
ISBN: 62259549 Pris: 1 028kr
+ -
Köp
Organisation och ledarskap Lärarguide online (pdf)
ISBN: 52337721 Pris:
+ -
Köp

Agenda Företagsekonomi - Ny, fräsch och komplett!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer