Organisation och Ledarskap

Organisation och ledarskap

En bok om organisationen och dess människor. Vad krävs för att kunna leda andra och organisera verksamheter i en ständigt föränderlig värld? Hur skapar man ett arbetsklimat som uppmuntrar kunskapsutbyte, samarbete, engagemang och utveckling? Och vad är ledarens respektive medarbetarens ansvar i denna process?

Organisation och ledarskap betonar människans roll i organisationen och belyser betydelsen av kompetens, personlig utveckling, motivation och kommunikation - och hur dessa faktorer påverkar organisationens effektivitet och konkurrensförmåga. Boken är indelad i fem block som kan studeras i valfri ordning:

- Individen i organisationen
- Arbetsgruppen
- Organisationen
- Ledaren
- Fördjupningsuppgifter/case

Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller ett stort urval av uppgifter. De syftar till att få eleverna att arbeta självständigt och till att göra egna reflektioner, ensamma eller i grupp. Lärarhandledningen innehåller handledning och lösningsförslag till fördjupnings-casen. Innehållet ger stor frihet att välja mellan olika undervisningssätt.

Organisation och Ledarskap
Organisation och ledarskap Faktabok
ISBN: 62256432 Pris: 306kr
+ -
Köp
Organisation och ledarskap Lärarhandledning med uppgiftsdel
ISBN: 62259549 Pris: 1 059kr
+ -
Köp
Organisation och ledarskap Lärarguide online (pdf)
ISBN: 52337721 Pris:
+ -
Köp

Goodwill Företagsekonomi 1 Ny upplaga!

Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se