Att få svar

Att få svar är en bok som hjälper dig i undersökningar, utredningar och forskning. Här behandlas ingående hur du samlar information genom att göra intervjuer, enkäter, observationer och genom att läsa det som redan finns publicerat. Boken beskriver också ingående hur du behandlar de svar du fått.

Författare:
Jan-Axel Kylén
Att få svar
Att få svar
ISBN: 62265779 Pris: 330kr
+ -
Köp

Agenda Företagsekonomi - Ny, fräsch och komplett!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau

Nominera till Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer och nominera