Extern redovisning 4:e upplagan


Christer Johansson
är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och har mångårig erfarenhet av undervisning inom både extern redovisning och ekonomistyrning, bla från Stockholms Universitet och Handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Han undervisar också på Executive Education både i Sverige och utomlands.

Rolf Johansson är civilekonom och lärare i företagsekonomi och redovisning på Företagsekonomiska Institutet i Stockholm. Han har även mångårig erfarenhet av praktiskt ekonomiarbete och från undervisning på ledarskapsutbildningar i näringslivet.

Jan Marton är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Göteborg med mångårig erfarenhet av undervisning på högskolenivå och från utbildningar för näringslivet. Jan Marton har en lektorstjänst vid Handelshögskolan i Göteborg men arbetar även med redovisningsfrågor i näringslivet.

Gunvor Pautsch är chef för Bokföringsnämnden med ansvar för att ta fram underlag för Bokföringsnämndens normgivning. Gunvor Pautsch är en av landets ledande experter inom redovisningsområdet med lång erfarenhet som författare och som föreläsare och lärare på utbildningar för studenter och yrkesverksamma.

Extern redovisning 4:e upplagan
Extern redovisning Faktabok
ISBN: 52321737 Pris: 423kr
+ -
Köp
Extern redovisning Övningsbok
ISBN: 52321744 Pris: 341kr
+ -
Köp

Agenda Företagsekonomi - Ny, fräsch och komplett!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se