Professional

Professional - engelska för blivande yrkesproffs

Professional är skräddarsytt för gymnasiets yrkesprogram, Engelska 5. Längden och svårighetsgraden på texterna och inriktningen på färdighetsträningen är väl anpassade för de yrkeselever som tycker det är jobbigt med långa, svåra texter och snåriga övningar.

The Book är huvudboken som tränar allehanda färdigheter elever på yrkesprogrammen behöver både för det nationella provet och för att uppnå kursmålen. Den innehåller såväl texter som övningar och är allmänt infärgad av olika yrkesområden. Den tar upp ordförråd och ämnesområden som alla, oavsett inriktning, har nytta av i det kommande arbetslivet. Texterna är gripande, spännande, humoristiska och mänskliga, och eleverna får läsa titlar som Ten Minutes Left to Live, Stolen Identity, Teenage Parents och What Happened to Your Hair? I kapitlen får eleverna sedan träna ett vardagsnära språk som hjälper dem att t.ex. söka jobb, skriva CV, gå på intervju, prata lön, arbetstider och arbetsförhållanden.

Allt i ett-boken
The Book består av nio kapitel, alla indelade i A-, B- och C-avsnitt. A-delen inleds alltid med en introduktionstext till själva temat med några uppvärmningsövningar. Huvudtexten är sedan alltid en dialog, kryddad med viktigt vardagsspråk, som eleverna gärna lär sig utantill. B- och C-delarna innehåller för elevgruppen intressanta texter som nästan alla är arbetsknutna på något sätt. I B finns bl.a. nyttiga grammatikövningar och till C hör t.ex. några gulfärgade sidor där människor berättar om sina yrken och där eleverna får en allmän och varierad inblick i arbetslivet. Längst bak ligger först en uppslagsdel av realiakaraktär, Fact File, och sist en alfabetisk engelsk-svensk ordlista med ljudskrift. Styckeorden hittar eleverna annars i direkt anslutning till varje text.

En elev-cd ingår i varje bok. Alternativt kan ljudfilerna laddas ner från www.ljudmastaren.se .

Elevfacit
The Key innehåller uttömmande svar till alla bundna övningar och förslag till de friare.

Lärarpärmen
The Teacher’s File är en guldgruva och innehåller allt tänkbart material för att underlätta lärarens vardag och för att stimulera eleverna. Där finns bl.a. kopieringsunderlag för grammatikträning, parövningar i form av korsord i A- och B-versioner, ordtest, vanliga kapitelprov, samt ett stort antal lättsamma övningar av allehanda slag.

Lärar-cd
The Teacher’s CDs innehåller samtliga texter i huvudboken samt ett stort antal hörövningar.

Yrkesinfärgade häften
Förutom The Book består Professional av en serie kortare häften (72-96 sidor) för de största yrkesprogrammen. Varje häfte är specialinriktat och innehåller texter och övningar till det aktuella programmet.

I häftets nio kapitel följer du några ungdomar som förbereder sig för yrkeslivet. Du får rikligt med ordträning inom yrkets olika områden. Knock on Wood, för Bygg- och anläggningsprogrammet, behandlar t. ex. områdena verktyg, maskiner, hjälpmedel, säkerhet, arbetsplatser m.m. Frågeställningar som eleverna kan tänkas komma i kontakt med i sitt framtida yrkesval handlar exempelvis i Take Care, för Vård- och omsorgsprogrammet, om hygien, hälsa och säkerhet. Styckeordlistor finns i anslutning till alla texter, som varvas med många nyttiga övningar, skämt och fina bilder och illustrationer som även de kan användas i undervisningen.

Övriga infärgningshäften i serien är:
Lighting up för El- och energiprogrammet, On the Road för Fordons- och transportprogrammet, Mind Your Business för Handels- och administrationsprogrammet, It’s Only Natural för Naturbruksprogrammet, Be My Guest för Hotell- och turismprogrammet, och Grow up för Barn- och fritidsprogrammet.

Professional
Professional The Book inkl. Student's CD
ISBN: 62274504 Pris: 308kr
+ -
Köp
Professional The Key
ISBN: 62274511 Pris: 77kr
+ -
Köp
Professional The Teacher's File
ISBN: 62274535 Pris: 834kr
+ -
Köp
Professional The Teacher's CD
ISBN: 62274542 Pris: 773kr
+ -
Köp
Professional The Student's CD för komplettering (5-pack)
ISBN: 62274559 Pris: 196kr
+ -
Köp
Professional Knock on Wood (för Bygg- och anläggningsprogrammet)
ISBN: 62287313 Pris: 191kr
+ -
Köp
Professional Knock on Wood The Key
ISBN: 62289409 Pris: 57kr
+ -
Köp
Professional Knock on Wood The Teacher's CD
ISBN: 62289416 Pris: 464kr
+ -
Köp
Professional Lighting up (för El- och energiprogrammet)
ISBN: 62287337 Pris: 191kr
+ -
Köp
Professional Lighting up The Key
ISBN: 62289430 Pris: 57kr
+ -
Köp
Professional Lighting up The Teacher's CD
ISBN: 62289447 Pris: 464kr
+ -
Köp
Professional Take Care (för Vård- och omsorgsprogrammet)
ISBN: 62287344 Pris: 191kr
+ -
Köp
Professional Take Care The Key
ISBN: 62292324 Pris: 57kr
+ -
Köp
Professional On the Road (för Fordons- och transportprogrammet)
ISBN: 62287368 Pris: 191kr
+ -
Köp
Professional On the Road The Key
ISBN: 62292386 Pris: 57kr
+ -
Köp
Professional On the Road The Teacher's CD
ISBN: 62292362 Pris: 464kr
+ -
Köp
Professional Mind Your Business (för Handels- och adm.programmet)
ISBN: 62287375 Pris: 191kr
+ -
Köp
Professional Mind Your Business The Key
ISBN: 62296650 Pris: 57kr
+ -
Köp
Professional Mind Your Business The Teacher's CD
ISBN: 62296674 Pris: 464kr
+ -
Köp
Professional It's Only Natural (för Naturbruksprogrammet)
ISBN: 62287351 Pris: 191kr
+ -
Köp
Professional It's Only Natural The Key
ISBN: 62296797 Pris: 57kr
+ -
Köp
Professional It's Ony Natural The Teacher's CD
ISBN: 62280079 Pris: 464kr
+ -
Köp
Professional Be My Guest (för Hotell- och turismprogrammet)
ISBN: 52306116 Pris: 191kr
+ -
Köp
Professional Be My Guest The Key
ISBN: 52306130 Pris: 57kr
+ -
Köp
Professional Be My Guest The Teacher´s CD
ISBN: 52306123 Pris: 464kr
+ -
Köp
Professional Grow up (för Barn och fritidsprogrammet)
ISBN: 52306147 Pris: 191kr
+ -
Köp
Professional Grow up The Key
ISBN: 52306161 Pris: 57kr
+ -
Köp
Professional Grow up The Teacher´s CD
ISBN: 52306154 Pris: 464kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau