English C


English C

English C erbjuder moderna och varierade texter på en avancerad nivå samt övningar som stimulerar elever till att förbättra kunskaperna i språket.

English C är ett läromedel i engelska för kurs C (steg 7) i gymnasieskolan och komvux. Delar av materialet kan också med fördel användas i andra sammanhang, t.ex. som förberedelse inför CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) eller motsvarande.

Ett brett spektrum av texter
Engelska är ett världsspråk vilket återspeglas i English C genom ett brett urval lästexter, dikter och hörövningar från olika delar av den engelskspråkiga världen.

Texterna är innehållsrika, intressanta och informativa vilket ger upphov till reaktioner, diskussioner och ställningstaganden.

Texterna är indelade i sex kapitel (Units) som följs upp med en rad övningar som testar förståelse såväl i detalj som i helhet. Övningarna koncentreras på de produktiva färdigheterna speaking och writing.

- Lifestyles
- Heroes and Heroines
- The Brighter Sides of Life
- Drugs
- The World of Women
- A Man´s World

Writing skills
En separat skrivkurs där skrivandet tränas systematiskt på en avancerad nivå är inbakad i boken.

Ur innehållet:
- Paragraphs
- The opening sentence
- Linking ideas
- Structure of argumentative essays
- Formal and informal language
- Punctuation
- Checklist

Lästips för lärare och elever
For Your Reading Pleasure är ett avsnitt i boken där lästips presenteras. Här finns ett urval av ett 30-tal böcker representerade, Med ett par undantag är böckerna skrivna vid slutet av 1900-talet eller i början av detta sekel och täcker in skönlitteratur, självbiografi och dramadokumentär. Flera av böckerna har filmats och kan utgöra en lämplig utgångspunkt för temaarbete. Böckerna presenteras kortfattat, med angivande av förlag, ISBN och publiceringsår.

Lärarmaterial
Lärarmaterialet till English C är omfattande och innehåller textkommentarer, tips, testmaterial, hörmanus och extra övningar. Som kopieringsunderlag finns dessutom checklistorna till den Europeiska Språkportfolion.

Tre högskoleprov finns också med i materialet. De kan användas som diagnostiska test eller som utvärdering vid kursens slut..

Som ytterligare hjälp för läraren i bedömningen av elevernas färdigheter kommer det att finnas valda delar av ett CAE-prov i lärarpärmen.

Det europeiska perspektivet
English C är i stort sett på samma nivå som CAE och täcker det som beskrivs i Europarådets dokument A Common European Framework of Reference som mynnat ut i den Europeiska Språkportfolio som används i många länder. Med Europarådets tillstånd har vi lagt in bedömningsmaterial i boken som ger eleverna en möjlighet att bedöma sina språkkunskaper i ett europeiskt perspektiv. Engelska kurs C ligger på nivå B2 - C1. Skalan för självbedömning finns som separat flik längst bak i boken.

Elevfacit
Du laddar ner elevfacit genom att klicka på Elevfacit till vänster.

English C
English C Allt i ett-bok
ISBN: 62255886 Pris: 370kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar!

A good read

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se