Improve Your Writing

Improve Your Writing 2

Engelsk skrivträning inför det nationella provet - och för andra tillfällen då det gäller att ha flyt i pennan.

Fokus ligger på ordförråd, fraseologi och språkstrukturer, och angreppssättet känns nytt och roligt.

Improve Your Writing 2 är avsedd för Engelska 6.

Facit ingår i varje häfte.
Improve Your Writing
Improve Your Writing 2 Kurs B (5-pack)
ISBN: 62226572 Pris: 392kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se