Den Engelska Grammatiken

Den Engelska Grammatiken är enkel, lättläst och användarvänlig. Det är en kommunikativ grammatik, både för det talade och det skrivna språket. Kommentarerna är utredande och jämför svenska och engelska.
Boken är upplagd i kapitel enligt ordklasser och tar systematiskt upp elementära grammatiska moment, men ägnar också utrymme åt mer avancerade strukturer för de elever som kommit längre i sin engelska.

Regler och kommentarer har skrivits på ett enkelt och klart språk. Ordval och meningar är aktuella och har hög användarfrekvens. Grammatiken kryddas av illustrerade skämthistorier och citat som kan tjäna som stöd för minnet.

Genomgående markeras amerikansk engelska, stilnivåer, sociala och språkliga variationer, formellt/informellt språk och uttal, där det anses nödvändigt.
Språkfällor anges med varningstecken.
Den Engelska Grammatiken
Den Engelska Grammatiken
ISBN: 52325056 Pris: 370kr
+ -
Köp
Bonniers Engelska Grammatik Övningsbok 1 Facit
ISBN: 62218348 Pris: 79kr
+ -
Köp
Bonniers Engelska Grammatik Övningsbok 2
ISBN: 62218263 Pris: 175kr
+ -
Köp
Bonniers Engelska Grammatik Övningsbok 2 Facit
ISBN: 62218300 Pris: 79kr
+ -
Köp
Bonniers Engelska Grammatik Lärarhandledning med test
ISBN: 62218324 Pris: 670kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se