Engelska grammatikövningar


Engelska grammatikövningar

Tre häften som vart och ett tar upp tio grammatikmoment av den typ som eleverna ofta gör fel på och därför behöver träna ytterligare.

Engelska grammatikövningar 1 repeterar grundläggande delar från tidigare skolår. Häftet tränar bl.a. presens, best/obest artikel och do-frågor.

Engelska grammatikövningar 2 tränar bl.a. preteritum, futurum, komparation och genitiv.

Engelska grammatikövningar 3 tränar bl.a. perfekt, progressiv form, adverb och allehanda pronomen.

Engelska grammatikövningar
Engelska grammatikövningar 1
ISBN: 62208578 Pris: 129kr
+ -
Köp
Engelska grammatikövningar 2
ISBN: 62209834 Pris: 129kr
+ -
Köp
Engelska grammatikövningar 3
ISBN: 62209841 Pris: 129kr
+ -
Köp
Engelska grammatikövningar Elevfacit 1 (5-pack)
ISBN: 62210731 Pris: 212kr
+ -
Köp
Engelska grammatikövningar Elevfacit 2 (5-pack)
ISBN: 62210915 Pris: 212kr
+ -
Köp
Engelska grammatikövningar Elevfacit 3 (5-pack)
ISBN: 62210939 Pris: 212kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se