Goodwill Entreprenörskap 100p

Goodwill Entreprenörskap online - från idé till verklighet.
Med Goodwill Entreprenörskap lär sig eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det han eller hon gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger - och att alla behövs för att nå uppsatta mål.

Författare:
Agneta Waldén
Goodwill Entreprenörskap 100p
Goodwill Entreprenörskap 100p onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52306970 Pris:
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau