Super - Franska 3-4

Super - Franska hörövningar

Super - Franska hörövningar 3-4 består av ett kopieringsunderlag med 22 hörövningar och en lärar-cd med de inspelade övningarna. Hörövningarna är ordnade i en stegvis ökad svårighetsgrad. Övningarna är ett komplement till ordinarie läromedel för franska 3 och 4. Ämnena är allmänt hållna för att passa så många som möjligt, oberoende av vilket läromedel eleverna i övrigt arbetar med. Bland övningarna finns både frågor med öppna svar och frågor med flervalssvar. Övningarna lämpar sig för repetition och träning till Skolverkets provmaterial.


Avsedd för: Steg 3-4.

Super - Franska 3-4
Super Franska hörövningar 3-4 Kopieringsunderlag
ISBN: 52315484 Pris: 891kr
+ -
Köp
Super Franska hörövningar 3-4 Cd
ISBN: 52315491 Pris: 510kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se