Me voilà !

Me voilà !

Me voilà ! är inspelat i Frankrike och vi får möta sex ungdomar i olika vardagssituationer.

Det är ett material som kan användas oberoende av vilket läromedel man i övrigt har i klassen. Scenerna kretsar bl.a. kring ungdomarnas fritid, skola, familj m.m. Språkligt ligger materialet från år 8 och uppåt.

Me voilà ! består av 6 episoder som kan visas oberoende av varandra. Varje episod visas tre gånger, en gång utan text, en gång med svensk text och en gång med fransk text. Till materialet hör ett Lärarhäfte som innehåller en presentation av de olika avsnitten, tapescript till samtliga scener och dialoger samt olika slags övningar som kopieringsunderlag. Dessa fungerar både som förberedelse och efterbehandling till scenerna.

OBS! Framtagen främst för DVD-spelare och PC.

Me voilà !
Me voilà ! Dvd inkl. Lärarhäfte
ISBN: 62276331 Pris: 1 751kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau