Beställ utvärderingsexemplar Samband Historia 1b

Beställ ditt egna utvärderingsexemplar av Samband Historia 1b.

Samband 1b är en modern kronologisk historiebok som täcker kursplanens centrala innehåll.  

Samband Historia 1b

Adressuppgifter

Förnamn
Efternamn
E-post
Skolans namn
Skolans adress
Skolans postnummer
Skolans ort
Vilken bok använder du idag i historia?
 

 

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer