Basläromedel

Hitta Historien

Hitta Historien är en kronologisk historia med tyngdpunkt i 1800- och 1900-talen med inslag av källkritik, historiebruk och i...

Läs mer

Samband Historia

Nyhet! Ny upplaga för kursen 1b. Samband Historia är en läromedelsserie i historia för de studieförberedande programmen. Samb...

Läs mer

Samband Historia Plus

Första upplagan! Finns att köpa för komplettering. Från forntid till nutid i en aktuell historiebok! Boken vänder sig till ku...

Läs mer

Samband Historia Tema

Samband Historia Tema är uppföljaren till Samband Historia Plus och är skriven för kurserna 2a, 2b och 3. Här får du ett läro...

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer