Hitta Historien

Hitta Historien är en kronologisk historia med tyngdpunkt i 1800- och 1900-talen med inslag av källkritik, historiebruk och intressanta tidslinjer. Ambitionen är att skapa historiemedvetenhet, bildning och ökat intresse för historia - både i och utanför klassrummet. Hitta Historien är avsedd för kursen 1a1 på yrkesprogrammen.

Författare:
Eva Queckfeldt, Jonathan Lindström
Historia för yrkesprogrammen
Hitta Historien Elevbok
ISBN: 52305195 Pris: 292kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer