Samband Historia Plus


Niklas Ericsson, fil dr i historia, författare till flera populärhistoriska böcker och artiklar. Samverkar med gymnasieskolor för att skapa naturliga kontakter mellan gymnasiet och högskolan.

Magnus Hansson, fil mag i historia och nordiska språk, lärare i historia, svenska som främmande språk och svenska för invandrare samt författare till en bok om Stockholms historia.

Samband
Samband Historia Plus
ISBN: 62272401 Pris: 411kr
+ -
Köp
Samband Historia Plus Lärarhandledning
ISBN: 62299095 Pris: 916kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Samband Historia Tema