Samband Historia Plus


Niklas Ericsson, fil dr i historia, författare till flera populärhistoriska böcker och artiklar. Samverkar med gymnasieskolor för att skapa naturliga kontakter mellan gymnasiet och högskolan.

Magnus Hansson, fil mag i historia och nordiska språk, lärare i historia, svenska som främmande språk och svenska för invandrare samt författare till en bok om Stockholms historia.

Samband
Samband Historia Plus
ISBN: 62272401 Pris: 390kr
+ -
Köp
Samband Historia Plus Lärarhandledning
ISBN: 62299095 Pris: 860kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Samband Historia Tema

Nominera till Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer och nominera