Samband Historia

Nyhet! Ny upplaga för kursen 1b. Samband Historia är en läromedelsserie i historia för de studieförberedande programmen. Samband 1b är en modern kronologisk historiebok som täcker kursplanens centrala innehåll. Samband Tema är skriven för kurserna 2a, 2b och 3.

Författare:
Niklas Ericsson, Magnus Hansson
Samband Historia
Samband Historia 1b Grundbok
ISBN: 52343579 Pris: 411kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer