Kemi 1

Kemi 1

Tema och Teori

Den omarbetade upplagan av Kemi 1 har:
- Tema- och Teorikapitel i samma bok
- ett uppdaterat och aktuellt innehåll
- en tydlig layout, är rikt illustrerad och helt i fyrfärg
- ett omfattande antal uppgifter av olika typ och svårighetsgrad
- svar till samtliga uppgifter i boken.

Boken har fem intresseväckande Temakapitel med kemin i verkligheten som utgångspunkt. Till varje Temakapitel finns ett Teorikapitel där nödvändiga teoretiska moment behandlas, som kemiska begrepp, formler och beräkningar.


Tema 1: Grundämnen
Teori 1:
Grundämnen och kemiska föreningar, atomen, periodiska systemet, atommassa och substansmängd, radioaktiv strålning, kärnreaktioner och kemisk bindning.

Tema 2: Från mineral till grundämne
Teori 2:
Oxidation och reduktion, kemiska formler och reaktionsformler, elektrolys, jonföreningar och lösningars koncentration.

Tema 3: Atmosfären
Teori 3: Några grundämnen och deras föreningar, oxidationstal, ljus, kolföreningar, energi, entalpi och kemiska jämvikter.

Tema 4: Material
Teori 4: Några metaller, kemisk energi blir elektrisk energi, molekyler, omättade kolväten, kol, kisel och kemisk bindning.

Tema 5: Bränslen
Teori 5: Termokemi, alkoholer och etrar, entropi, gaser, syror och baser.

Lärarmaterial Kemi 1
Lärarmaterialet är anpassat till nya Kemi 1. Det är helt omarbetat och innehåller flera nya laborationer och övningar.

Lärarmaterialet innehåller:
· planeringsförslag och kommentarer som visar hur tema, teori, laborationer och övningar kan länkas samman till en helhet
· laborationer och övningar i form av kopieringsunderlag
· stöd för riskbedömningar
· en cd med extra laborationer, illustrationer från boken, förslag till baskunskaper samt extra uppgifter med svar för högre betyg.

Kemi 1
Kemi 1
ISBN: 62268992 Pris: 473kr
+ -
Köp
Kemi A Lärarmaterial
ISBN: 62269463 Pris: 927kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se