Matematik - program, uppdrag, modeller för spår a

Lena Bjessmo, Redaktör
lena.bjessmo@sanomautbildning.se
08-587 642 79

Lena Bjessmo

Olof Edblom, Förläggare
olof.edblom@sanomautbildning.se
08-587 642 53

Olof Edblom

Matematik 1a - program, uppdrag, modeller
Matematik 1a GUL för tekniska yrkesprogram
ISBN: 52308080 Pris: 323kr
+ -
Köp
Matematik 1a GUL onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52319680 Pris:
+ -
Köp
Matematik 1a GRÖN för omsorgsinriktade yrkesprogram
ISBN: 52308097 Pris: 323kr
+ -
Köp
Matematik 1a GRÖN onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52319703 Pris:
+ -
Köp
Matematik 1a ORANGE för serviceinriktade yrkesprogram
ISBN: 52308103 Pris: 323kr
+ -
Köp
Matematik 1a ORANGE onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52319697 Pris:
+ -
Köp
Matematik 1a och 1a VUX Lärarmaterial online (pdf)
ISBN: 52309421 Pris:
+ -
Köp
Matematik 2a - program, uppdrag, modeller
Matematik 2a - program, uppdrag, modeller
ISBN: 52317358 Pris: 323kr
+ -
Köp
Matematik 2a onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52332030 Pris:
+ -
Köp
Matematik 2a Lärarmaterial online (pdf)
ISBN: 52330371 Pris: Utkommer: 2016-11-03
+ -
Köp

Redaktionen tipsar!

Matematik Origo för spår b

Redaktionen tipsar!

Matematik Origo för spår c

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Redaktionen tipsar!

Matematik 1a VUX

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer