Matematik Origo för spår b

Matematik Origo 1b ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 1b som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Till läsaren

Kapitel 1 Tabeller och diagram

Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Avläsa och använda tabeller - sid 8
Avläsa och använda tabeller - sid 9
Avläsa och använda tabeller - sid 10
Avläsa och använda tabeller - sid 11
Avläsa och använda tabeller - sid 12
Avläsa och använda diagram - sid 13
Avläsa och använda diagram - sid 14
Avläsa och använda diagram - sid 15
Avläsa och använda diagram - sid 16
Resonemang och begrepp - sid 17
Uppgift - Studenter över Sveriges gränser - sid 18
Historia - Florence Nightingale - sid 19
Problem och undersökningar - sid 20
Tankekarta - Tabeller och diagram - sid 21
Blandade uppgifter - sid 22
Blandade uppgifter - sid 23
Blandade uppgifter - sid 24
Kapiteltest - sid 25

Kapitel 2 Tal

Ingressuppslag - sid 26
Ingressuppslag - sid 27
Talmängder - sid 28
Negativa tal - sid 29
Negativa tal - sid 30
Negativa tal - sid 31
Primtal och delbarhet - sid 32
Primtal och delbarhet - sid 33
Primtal och delbarhet - sid 34
Bråk - sid 35
Bråk - sid 36
Bråk - sid 37
Addition och subtraktion av bråk - sid 38
Addition och subtraktion av bråk - sid 39
Multiplikation och division av bråk - sid 40
Multiplikation och division av bråk - sid 41
Resonemang och begrepp - sid 42
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 43
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 44
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 45
Negativa exponenter och exponenten noll - sid 46
Negativa exponenter och exponenten noll - sid 47
Prioriteringsregler - sid 48
Prioriteringsregler - sid 49
Resonemang och begrepp - sid 50
Tal i decimalform - sid 51
Tal i decimalform - sid 52
Tal i decimalform - sid 53
Värdesiffror - sid 54
Värdesiffror - sid 55
Värdesiffror - sid 56
Tal i grundpotensform - sid 57
Tal i grundpotensform - sid 58
Prefix - sid 59
Prefix - sid 60
Det binära talsystemet - sid 61
Det binära talsystemet - sid 62
Det binära talsystemet - sid 63
Resonemang och begrepp - sid 64
Uppgift - Musik och matematik - sid 65
Historia - Talsystem genom historien - sid 66
Historia - Talsystem genom historien - sid 67
Problem och undersökningar - sid 68
Tankekarta - sid 69
Blandade uppgifter - sid 70
Blandade uppgifter - sid 71
Blandade uppgifter - sid 72
Blandade uppgifter - sid 73
Kapiteltest - Utan räknare - sid 74
Kapiteltest - Med räknare - sid 75 

Kapitel 3 Algebra och ekvationer

Ingressuppslag - sid 76
Ingressuppslag - sid 77
Teckna och tolka uttryck - sid 78
Teckna och tolka uttryck - sid 79
Teckna och tolka uttryck - sid 80
Att förenkla uttryck - sid 81
Att förenkla uttryck - sid 82
Att förenkla uttryck - sid 83
Multiplicera in i parenteser - sid 84
Multiplicera in i parenteser - sid 85
Faktorisera uttryck - sid 86
Resonemang och begrepp - sid 87
Vad är en ekvation? - sid 88
Vad är en ekvation? - sid 89
Ekvationslösningens grunder - sid 90
Ekvationslösningens grunder - sid 91
Mer om ekvationer - sid 92
Mer om ekvationer - sid 93
Ekvationer med nämnare - sid 94
Ekvationer med nämnare - sid 95
Ekvationen som en matematisk modell - sid 96
Ekvationen som en matematisk modell - sid 97
Ekvationen som en matematisk modell - sid 98
Ekvationen som en matematisk modell - sid 99
Andra- och tredjegradsekvationer - sid 100
Andra- och tredjegradsekvationer - sid 101
Andra- och tredjegradsekvationer - sid 102
Olikheter - sid 103
Olikheter - sid 104
Resonemang och begrepp - sid 105
Att använda formler - sid 106
Att använda formler - sid 107
Att använda formler - sid 108
Mönster och formler - sid 109
Mönster och formler - sid 110
Mönster och formler - sid 111
Aritmetiska talföljder - sid 112
Aritmetiska talföljder - sid 113
Aritmetiska talföljder - sid 114
Resonemang och begrepp - sid 115
Uppgift Mount Everest - världens tak - sid 116
Historia Fibonaccis talföljd - sid 117
Problem och undersökningar - sid 118
Tankekarta Algebra och ekvationer - sid 119
Blandade uppgifter - sid 120
Blandade uppgifter - sid 121
Blandade uppgifter - sid 122
Blandade uppgifter - sid 123
Kapiteltest Utan räknare - sid 124
Kapiteltest Med räknare - sid 125

Kapitel 4 Procent

Ingressuppslag - sid 126
Ingressuppslag - sid 127
Procent - ett sätt att skriva hundradelar - sid 128
Procent - ett sätt att skriva hundradelar - sid 129
Andelen, delen och det hela - sid 130
Andelen, delen och det hela - sid 131
Andelen, delen och det hela - sid 132
Promille och ppm - sid 133
Resonemang och begrepp - sid 134
Procentuella förändringar Förändringsfaktor - sid 135
Procentuella förändringar Förändringsfaktor - sid 136
Procentuella förändringar Förändringsfaktor - sid 137
Procentuella förändringar Förändringsfaktor - sid 138
Procentenheter - sid 139
Resonemang och begrepp - sid 140
Procentberäkningar i samhället Index och KPI - sid 141
Procentberäkningar i samhället Index och KPI - sid 142
Procentberäkningar i samhället Index och KPI - sid 143
Procentberäkningar i samhället Index och KPI - sid 144
Ränteberäkningar - sid 145
Ränteberäkningar - sid 146
Lån och kreditköp - sid 147
Lån och kreditköp - sid 148
Lån och kreditköp - sid 149
Resonemang och begrepp - sid 150
Uppgift En korg full - sid 151
Historia Procenttecknet och Big Mac-index - sid 152
Problem och undersökningar - sid 153
Tankekarta Procent - sid 154
Blandade uppgifter - sid 155
Blandade uppgifter - sid 156
Blandade uppgifter - sid 157
Kapiteltest Utan räknare - sid 158
Kapiteltest Med räknare - sid 159

Kapitel 5 Funktioner

Ingressuppslag - sid 160
Ingressuppslag - sid 161
Ekvationer, tabeller och grafer Koordinatsystemet - sid 162
Ekvationer, tabeller och grafer Koordinatsystemet - sid 163
Linjära samband - sid 164
Linjära samband - sid 165
Linjära samband - sid 166
Från ekvation till graf - sid 167
Från ekvation till graf - sid 168
Från ekvation till graf - sid 169
Proportionalitet - sid 170
Proportionalitet - sid 171
Räta linjens ekvation - sid 172
Räta linjens ekvation - sid 173
Räta linjens ekvation - sid 174
Räta linjens ekvation - sid 175
Ekvationslösning med grafritande räknare - sid 176
Resonemang och begrepp - sid 177
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 178
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 179
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 180
Definitionsmängd och värdemängd - sid 181
Definitionsmängd och värdemängd - sid 182
Definitionsmängd och värdemängd - sid 183
Exponentialfunktioner - sid 184
Exponentialfunktioner - sid 185
Exponentialfunktioner - sid 186
Exponentialfunktioner - sid 187
Potensfunktioner - sid 188
Potensfunktioner - sid 189
Potensfunktioner - sid 190
Potensfunktioner - sid 191
Resonemang och begrepp - sid 192
Uppgift Stockholm Marathon - sid 193
Historia Kryptering - sid 194
Problem och undersökningar - sid 195
Tankekarta Funktioner - sid 196
Blandade uppgifter - sid 197
Blandade uppgifter - sid 198
Blandade uppgifter - sid 199
Kapiteltest Utan räknare - sid 200
Kapiteltest Med räknare - sid 201

Kapitel 6 Statistik

Ingressuppslag - sid 202
Ingressuppslag - sid 203
Tolka tabeller och diagram - sid 204
Tolka tabeller och diagram - sid 205
Tolka och granska diagram - sid 206
Tolka och granska diagram - sid 207
Tolka och granska diagram - sid 208
Tolka och granska diagram - sid 209
Tolka och granska diagram - sid 210
Tolka och granska diagram - sid 211
Resonemang och begrepp - sid 212
Granska statistik - sid 213
Granska statistik - sid 214
Granska statistik - sid 215
Granska statistik - sid 216
Granska statistik - sid 217
Svarsbortfall - sid 218
Svarsbortfall - sid 219
Resonemang och begrepp - sid 220
Uppgift Släng inte maten - spara miljön - sid 221
Historia Opinionsundersökningar - sid 222
Problem och undersökningar - sid 223
Tankekarta Statistik - sid 224
Blandade uppgifter - sid 225
Blandade uppgifter - sid 226
Blandade uppgifter - sid 227
Kapiteltest Utan räknare - sid 228
Kapiteltest Med räknare - sid 229

Kapitel 7 Sannolikhetslära

Ingressuppslag - sid 230
Ingressuppslag - sid 231
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 232
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 233
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 234
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 235
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 236
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 237
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 238
Resonemang och begrepp - sid 239
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 240
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 241
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 242
Träddiagram - sid 243
Träddiagram - sid 244
Träddiagram - sid 245
Träddiagram - sid 246
Komplementhändelse - sid 247
Komplementhändelse - sid 248
Resonemang och begrepp - sid 249
Uppgift Snörspel och dobbel - sid 250
Historia Sannolikhetslära och spel - sid 251
Problem och undersökningar - sid 252
Tankekarta Sannolikhetslära - sid 253
Blandade uppgifter - sid 254
Blandade uppgifter - sid 255
Kapiteltest Utan räknare - sid 256
Kapiteltest Med räknare - sid 257

Kapitel 8 Geometri och bevis

Ingressuppslag - sid 258
Ingressuppslag - sid 259
Vinklar och trianglar Olika slags vinklar - sid 260
Vinklar och trianglar Olika slags vinklar - sid 261
Vinklar och trianglar Olika slags vinklar - sid 262
Vinklar i trianglar - sid 263
Vinklar i trianglar - sid 264
Vinklar i trianglar - sid 265
Resonemang och begrepp - sid 266
Omkrets, area och volym Enheter för area och volym - sid 267
Omkrets, area och volym Enheter för area och volym - sid 268
Geometriska figurer - sid 269
Geometriska figurer - sid 270
Geometriska figurer - sid 271
Geometriska figurer - sid 272
Volym och area - sid 273
Volym och area - sid 274
Volym och area - sid 275
Volym och area - sid 276
Skala - sid 277
Skala - sid 278
Skala - sid 279
Symmetri - sid 280
Symmetri - sid 281
Symmetri - sid 282
Symmetri - sid 283
Symmetri - sid 284
Symmetri - sid 285
Resonemang och begrepp - sid 286
Matematiska bevis Matematisk argumentation - sid 287
Matematiska bevis Matematisk argumentation - sid 288
Matematiska bevis Matematisk argumentation - sid 289
Matematiska bevis Matematisk argumentation - sid 290
Satser och bevis - sid 291
Satser och bevis - sid 292
Satser och bevis - sid 293
Satser och bevis - sid 294
Pythagoras sats - sid 295
Pythagoras sats - sid 296
Resonemang och begrepp - sid 297
Uppgift Typografi - sid 298
Historia Det finns ingen kungsväg - sid 299
Problem och undersökningar - sid 300
Tankekarta Geometri och bevis - sid 301
Blandade uppgifter - sid 302
Blandade uppgifter - sid 303
Blandade uppgifter - sid 304
Blandade uppgifter - sid 305
Kapiteltest Utan räknare - sid 306
Kapiteltest Med räknare - sid 307

 

 

 

 

Matematik Origo 1b
Matematik Origo 1b
ISBN: 52309247 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351420 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1b Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351819 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1b (pdf)
ISBN: 52331590 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 1b
ISBN: 52309711 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b
Matematik Origo 2b
ISBN: 52317235 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351413 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2b Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351826 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2b (pdf)
ISBN: 52331613 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 2b
ISBN: 52332641 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b
Matematik Origo 3b
ISBN: 52318812 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351406 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3b Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351833 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3b (pdf)
ISBN: 52337271 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 3b
ISBN: 52344354 Pris: 630kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Matematik Origo för spår c