Matematik Origo för spår b

Matematik Origo 2b ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 2b som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Algebra

Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Algebraiska uttryck - sid 8
Algebraiska uttryck - sid 9
Algebraiska uttryck - sid 10
Multiplikation av uttryck inom parenteser - sid 11
Multiplikation av uttryck inom parenteser - sid 12
Resonemang och begrepp - sid 13
Kvadrerings- och konjugatreglerna - sid 14
Kvadrerings- och konjugatreglerna - sid 15
Konjugatregeln - sid 16
Konjugatregeln - sid 17
Att faktorisera uttryck - sid 18
Resonemang och begrepp - sid 19
Andragradsfunktioner - sid 20
Andragradsfunktioner - sid 21
Andragradsfunktioner - sid 22
Grafisk lösning av en andragradsekvation - sid 23
Grafisk lösning av en andragradsekvation - sid 24
Grafisk lösning av en andragradsekvation - sid 25
Grafisk lösning av en andragradsekvation - sid 26
Resonemang och begrepp - sid 27
Profit i solsken - sid 28
Problem och undersökningar - sid 29
Räknehjälpmedel - sid 30
Räknehjälpmedel - sid 31
Tankekarta Algebra - sid 32
Blandade uppgifter - sid 33
Blandade uppgifter - sid 34
Blandade uppgifter - sid 35
Kapiteltest Utan räknare - sid 36
Kapiteltest Med räknare - sid 37

Kapitel 2 Andragradsekvationer

Ingressuppslag - sid 38
Ingressuppslag - sid 39
Enkla andragradsekvationer - sid 40
Enkla andragradsekvationer - sid 41
Andragradsekvationer och komplexa tal - sid 42
Andragradsekvationer och komplexa tal - sid 43
Faktorisering som lösningsmetod - sid 44
Faktorisering som lösningsmetod - sid 45
Andragradsekvationer och kvadreringsreglerna - sid 46
Andragradsekvationer och kvadreringsreglerna - sid 47
Kvadratkomplettering - sid 48
Kvadratkomplettering - sid 49
Resonemang och begrepp - sid 50
Fullständiga andragradsekvationer - sid 51
Fullständiga andragradsekvationer - sid 52
Fullständiga andragradsekvationer - sid 53
Fullständiga andragradsekvationer - sid 54
Antal lösningar till en andragradsekvation - sid 55
Antal lösningar till en andragradsekvation - sid 56
Andragradsfunktionen och grafen - sid 57
Andragradsfunktionen och grafen - sid 58
Andragradsfunktionen och grafen - sid 59
Andragradsfunktionen och grafen - sid 60
Andragradsfunktionen och grafen - sid 61
Resonemang och begrepp - sid 62
Tvärnit - sid 63
Historia - Ekvationer av högre grad - sid 64
Problem och undersökningar - sid 65
Tankekarta Algebra - sid 66
Blandade uppgifter - sid 67
Blandade uppgifter - sid 68
Blandade uppgifter - sid 69
Kapiteltest Utan räknare - sid 70
Kapiteltest Med räknare - sid 71

Kapitel 3 Ekvationer och ekvationssystem

 Ingressuppslag - sid 72
Ingressuppslag - sid 73
Räta linjens ekvation - sid 74
Räta linjens ekvation - sid 75
Räta linjens ekvation - sid 76
Räta linjens ekvation - sid 77
Riktningskoefficienten för en rät linje - sid 78
Riktningskoefficienten för en rät linje - sid 79
Räta linjens ekvation i k-form - sid 80
Räta linjens ekvation i k-form - sid 81
Räta linjens ekvation i k-form - sid 82
Parallella och vinkelräta linjer - sid 83
Parallella och vinkelräta linjer - sid 84
Parallella och vinkelräta linjer - sid 85
Resonemang och begrepp - sid 86
Ekvationssystem - sid 87
Ekvationssystem - sid 88
Ekvationssystem - sid 89
Ekvationssystem - sid 90
Substitutionsmetoden - sid 91
Substitutionsmetoden - sid 92
Substitutionsmetoden - sid 93
Additionsmetoden - sid 94
Additionsmetoden - sid 95
Resonemang och begrepp - sid 96
Analytisk geometri - sid 97
Analytisk geometri - sid 98
Problemlösning med hjälp av analytisk geometri - sid 99
Problemlösning med hjälp av analytisk geometri - sid 100
Resonemang och begrepp - sid 101
Att tillverka och sälja mobiler - sid 102
Att lösa ekvationssystem - sid 103
Problem och undersökningar Ekvationssystem med tre obekanta - sid 104
Tankekarta Ekvationer och ekvationssystem - sid 105
Blandade uppgifter - sid 106
Blandade uppgifter - sid 107
Blandade uppgifter - sid 108
Blandade uppgifter - sid 109
Kapiteltest Utan räknare - sid 110
Kapiteltest Med räknare - sid 111

Kapitel 4 Potenser, logaritmer och budgetering

Ingressuppslag - sid 112
Ingressuppslag - sid 113
Ränteberäkningar och budgetering - sid 114
Ränteberäkningar och budgetering - sid 115
Ränteberäkningar och budgetering - sid 116
Budget för privatekonomi - sid 117

Budget för privatekonomi - sid 118

Budget för privatekonomi - sid 119
Företagsekonomi och budgetering - sid 120
Företagsekonomi och budgetering - sid 121

Företagsekonomi och budgetering - sid 122
Resonemang och begrepp - sid 123
Potenser och potensekvationer - sid 124
Potenser och potensekvationer - sid 125
Potenser med rationella exponenter - sid 126
Potenser med rationella exponenter - sid 127
Potensekvationer - sid 128
Potensekvationer - sid 129
Potensekvationer - sid 130
Resonemang och begrepp - sid 131
Exponentialekvationer och logaritmer - sid 132
Exponentialekvationer och logaritmer - sid 133
Exponentialekvationer och logaritmer - sid 134
Exponentialekvationer och logaritmer - sid 135
Tiologaritmer - sid 136
Tiologaritmer - sid 137
Tiologaritmer - sid 138
Exponentialekvationer och tiologaritmer - sid 139
Exponentialekvationer och tiologaritmer - sid 140
Exponentialekvationer och tiologaritmer - sid 141
Exponentialekvationer och tiologaritmer - sid 142
Räkneregler för logaritmer - sid 143
Räkneregler för logaritmer - sid 144
Räkneregler för logaritmer - sid 145
Tillämpningar - sid 146
Tillämpningar - sid 147
Tillämpningar - sid 148
Resonemang och begrepp - sid 149
Konserten - sid 150
Problem och undersökningar - sid 151
Historia Från logaritmtabell till räknesticka - sid 152
Historia Från logaritmtabell till räknesticka - sid 153
Tankekarta Potenser, logaritmer och budgetering - sid 154
Blandade uppgifter - sid 155
Blandade uppgifter - sid 156
Blandade uppgifter - sid 157
Kapiteltest Utan räknare - sid 158
Kapiteltest Med räknare - sid 159

 

 

Kapitel 5 Geometri

Ingressuppslag - sid 160
Ingressuppslag - sid 161
Satser om vinklar i cirklar - sid 162
Satser om vinklar i cirklar - sid 163
Satser om vinklar i cirklar - sid 164
Randvinkelsatsen - sid 165
Randvinkelsatsen - sid 166
Randvinkelsatsen - sid 167
Randvinkelsatsen - sid 168
Resonemang och begrepp - sid 169
Likformighet och kongruens - sid 170
Likformighet och kongruens - sid 171
Likformiga trianglar - sid 172
Likformiga trianglar - sid 173
Likformiga trianglar - sid 174
Likformiga trianglar - sid 175
Topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen - sid 176
Topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen - sid 177
Topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen - sid 178
Topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen - sid 179
Kongruens - sid 180
Kongruenta trianglar - sid 181
Kongruenta trianglar - sid 182
Kongruenta trianglar - sid 183
Resonemang och begrepp - sid 184
Uppgift Pappersformat i A-serien - sid 185
Historia Geometri och mätmetoder - sid 186
Problem och undersökningar - sid 187
Tankekarta Geometri - sid 188
Blandade uppgifter - sid 189
Blandade uppgifter - sid 190
Blandade uppgifter - sid 191
Kapiteltest Utan räknare - sid 192
Kapiteltest Med räknare - sid 193

 

Kapitel 6 Statistik

Ingressuppslag - sid 194
Ingressuppslag - sid 195
Läges- och spridningsmått - sid 196
Läges- och spridningsmått - sid 197
Läges- och spridningsmått - sid 198
Läges- och spridningsmått - sid 199
Spridning kring medianen - sid 200
Spridning kring medianen - sid 201
Spridning kring medianen - sid 202
Spridning kring medianen - sid 203
Spridning kring medianen - sid 204
Spridning kring medelvärdet - sid 205
Spridning kring medelvärdet - sid 206
Spridning kring medelvärdet - sid 207
Normalfördelning - sid 208
Normalfördelning - sid 209
Normalfördelning - sid 210
Normalfördelning - sid 211
Resonemang och begrepp - sid 212
Statistiska samband - sid 213
Statistiska samband - sid 214
Statistiska samband - sid 215
Statistiska samband - sid 216
Statistiska samband - sid 217
Statistiska samband - sid 218
Regressionsanalys - sid 219
Resonemang och begrepp - sid 220
Uppgift Orkidéer och samband - sid 221
Historia Normalfördelning som modell - sid 222
Problem och undersökningar - sid 223
Tankekarta Statistik - sid 224
Blandade uppgifter - sid 225
Blandade uppgifter - sid 226
Blandade uppgifter - sid 227
Kapiteltest Utan räknare - sid 228
Kapiteltest Med räknare - sid 229

 

 

 

 

Matematik Origo 1b
Matematik Origo 1b
ISBN: 52309247 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351420 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1b Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351819 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1b (pdf)
ISBN: 52331590 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 1b
ISBN: 52309711 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b
Matematik Origo 2b
ISBN: 52317235 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351413 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2b Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351826 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2b (pdf)
ISBN: 52331613 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 2b
ISBN: 52332641 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b
Matematik Origo 3b
ISBN: 52318812 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351406 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3b Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351833 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3b (pdf)
ISBN: 52337271 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 3b
ISBN: 52344354 Pris: 630kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Matematik Origo för spår c