Matematik Origo för spår b

Matematik Origo 3b ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 3b som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Algebraiska uttryck

Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Polynom - sid 8
Polynom - sid 9
Polynom - sid 10
Multiplikation av polynom - sid 11
Multiplikation av polynom - sid 12
Faktorisering av polynom - sid 13
Resonemang och begrepp - sid 14
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 15
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 16
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 17
Mer om polynomekvationer - sid 18
Mer om polynomekvationer - sid 19
Mer om polynomekvationer - sid 20
Grafen till en polynomfunktion - sid 21
Grafen till en polynomfunktion - sid 22
Grafen till en polynomfunktion - sid 23
Polynom och ekvationer av högre grad - sid 24
Polynom och ekvationer av högre grad - sid 25
Polynom och ekvationer av högre grad - sid 26
Polynom och ekvationer av högre grad - sid 27
Resonemang och begrepp - sid 28
Rationella uttryck - sid 29
Rationella uttryck - sid 30
Addition och subtraktion av rationella uttryck - sid 31
Addition och subtraktion av rationella uttryck - sid 32
Multiplikation och division av rationella uttryck - sid 33
Multiplikation och division av rationella uttryck - sid 34
Rationella funktioner - sid 35
Rationella funktioner - sid 36
Rationella funktioner - sid 37
Rationella funktioner - sid 38
Gränsvärden - sid 39
Gränsvärden - sid 40
Resonemang och begrepp - sid 41
Uppgift Golf och golfare - sid 42
Problem och undersökningar - sid 43
Historia - Sophie Germain och Fermats sista sats - sid 44
Historia - Sophie Germain och Fermats sista sats - sid 45
Tankekarta Algebraiska uttryck - sid 46
Blandade uppgifter - sid 47
Blandade uppgifter - sid 48
Blandade uppgifter - sid 49
Kapiteltest Utan räknare - sid 50
Kapiteltest Med räknare - sid 51

Kapitel 2 Linjär optimering, ändringskvot och derivata

Ingressuppslag - sid 52
Ingressuppslag - sid 53
Linjär optimering - sid 54
Räta linjens ekvation - sid 55
Räta linjens ekvation - sid 56
Räta linjens ekvation - sid 57
Ekvationssystem - sid 58
Ekvationssystem - sid 59
Ekvationssystem - sid 60
Ekvationssystem - sid 61
Olikheter och system av olikheter - sid 62
Olikheter och system av olikheter - sid 63
Olikheter och system av olikheter - sid 64
Olikheter och system av olikheter - sid 65
Linjär optimering - sid 66
Linjär optimering - sid 67
Linjär optimering - sid 68
Linjär optimering - sid 69
Linjär optimering - sid 70
Linjär optimering - sid 71
Resonemang och begrepp - sid 72
Sekanter och tangenter - sid 73
Sekanter och tangenter - sid 74
Sekanter och tangenter - sid 75
Tangentens lutning - sid 76
Tangentens lutning - sid 77
Tangentens lutning - sid 78
Tangentens lutning - sid 79
Tangentens lutning - sid 80
Resonemang och begrepp - sid 81
Derivata - sid 82
Derivata - sid 83
Derivata - sid 84
Derivata - sid 85
Att använda derivata - sid 86
Att använda derivata - sid 87
Att använda derivata - sid 88
Resonemang och begrepp - sid 89
Uppgift HB Bramusik - sid 90
Historia Att bestämma en tangent - sid 91
Problem och undersökningar - sid 92
Tankekarta Linjär optimering, ändringskvot och derivata - sid 93
Blandade uppgifter - sid 94
Blandade uppgifter - sid 95
Blandade uppgifter - sid 96
Blandade uppgifter - sid 97
Kapiteltest Utan räknare - sid 98
Kapiteltest Med räknare - sid 99

Kapitel 3 Deriveringsregler

Ingressuppslag - sid 100
Ingressuppslag - sid 101
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 102
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 103
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 104
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 105
Derivatan av polynomfunktioner - sid 106
Derivatan av polynomfunktioner - sid 107
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 108
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 109
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 110
Resonemang och begrepp - sid 111
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 112
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 113
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 114
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 115
Derivatan av e(kx) och a(x) - sid 116
Derivatan av e(kx) och a(x) - sid 117
Derivatan av e(kx) och a(x) - sid 118
Tillämpningar av derivatan - sid 119
Tillämpningar av derivatan - sid 120
Tillämpningar av derivatan - sid 121
Tillämpningar av derivatan - sid 122
Tillämpningar av derivatan - sid 123
Resonemang och begrepp - sid 124
Uppgift Diamanthandel - sid 125
Historia Newton, Leibniz och derivatan - sid 126
Problem och undersökningar - sid 127
Tankekarta Deriveringsregler - sid 128
Blandade uppgifter - sid 129
Blandade uppgifter - sid 130
Blandade uppgifter - sid 131
Kapiteltest Utan räknare - sid 132
Kapiteltest Med räknare - sid 133

Kapitel 4 Extremvärden, grafen och derivatan

Ingressuppslag - sid 134
Ingressuppslag - sid 135
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 136
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 137
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 138
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 139
Derivatans nollställen - sid 140
Derivatans nollställen - sid 141
Derivatans nollställen - sid 142
Derivatans nollställen - sid 143
Resonemang och begrepp - sid 144
Extremvärden och derivatan - sid 145
Extremvärden och derivatan - sid 146
Extremvärden och derivatan - sid 147
Andraderivatan, konvexa och konkava funktioner - sid 148
Andraderivatan, konvexa och konkava funktioner - sid 149
Andraderivatan, konvexa och konkava funktioner - sid 150
Andraderivatan, konvexa och konkava funktioner - sid 151
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 152
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 153
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 154
Extremvärdesproblem - sid 155
Extremvärdesproblem - sid 156
Extremvärdesproblem - sid 157
Resonemang och begrepp - sid 158
Uppgift Olivolja - grekiskt guld - sid 159
Problem och undersökningar - sid 160
Historia Fermats metod för extrempunkter - sid 161
Tankekarta Extremvärden, grafen och derivatan - sid 162
Blandade uppgifter - sid 163
Blandade uppgifter - sid 164
Blandade uppgifter - sid 165
Kapiteltest Utan räknare - sid 166
Kapiteltest Med räknare - sid 167

Kapitel 5 Integraler

Ingressuppslag - sid 168
Ingressuppslag - sid 169
Primitiva funktioner - sid 170
Primitiva funktioner - sid 171

Primitiva funktioner - sid 172 
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 173
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 174
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 175
Primitiva funktioner med villkor - sid 176
Primitiva funktioner med villkor - sid 177
Resonemang och begrepp - sid 178
Integraler och areor - sid 179
Integraler och areor - sid 180
Integraler och areor - sid 181
Integraler och areor - sid 182
Integraler och areor - sid 183
Samband mellan derivata och integral - sid 184
Integralkalkylens fundamentalsats - sid 185
Integralkalkylens fundamentalsats - sid 186
Integralkalkylens fundamentalsats - sid 187
Resonemang och begrepp - sid 188
Mer om integraler - sid 189
Mer om integraler - sid 190
Mer om integraler - sid 191
Mer om integraler - sid 192
Tillämpningar av integraler - sid 193
Tillämpningar av integraler - sid 194
Tillämpningar av integraler - sid 195
Resonemang och begrepp - sid 196
Uppgift Vattenkraft - sid 197
Historia Integralkalkylens historia - sid 198
Problem och undersökningar - sid 199
Tankekarta Integraler - sid 200
Blandade uppgifter - sid 201
Blandade uppgifter - sid 202
Blandade uppgifter - sid 203
Kapiteltest Utan räknare - sid 204
Kapiteltest Med räknare - sid 205

Kapitel 6 Geometrisk summa

Ingressuppslag - sid 206
Ingressuppslag - sid 207
Geometriska talföljder - sid 208
Geometriska talföljder - sid 209
Geometriska talföljder - sid 210
Geometrisk talföljd - sid 211
Geometrisk talföljd - sid 212
Geometrisk talföljd - sid 213
Nuvärde - sid 214
Resonemang - sid 215
Geometriska summor - sid 216
Geometriska summor - sid 217
Geometriska summor - sid 218
Geometriska summor - sid 219
Annuitetslån - sid 220
Resonemang och begrepp - sid 221
Uppgift På vinst och förlust - sid 222
Historia Intelligenstest - sid 223
Problem och undersökningar - sid 224
Tankekarta Geometrisk summa - sid 225
Blandade uppgifter - sid 226
Blandade uppgifter - sid 227
Blandade uppgifter - sid 228
Kapiteltest Med räknare - sid 229

 

Matematik Origo 1b
Matematik Origo 1b
ISBN: 52309247 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351420 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1b Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351819 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1b (pdf)
ISBN: 52331590 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 1b
ISBN: 52309711 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b
Matematik Origo 2b
ISBN: 52317235 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351413 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2b Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351826 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2b (pdf)
ISBN: 52331613 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 2b
ISBN: 52332641 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b
Matematik Origo 3b
ISBN: 52318812 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351406 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3b Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351833 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3b (pdf)
ISBN: 52337271 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Lärarguide 3b
ISBN: 52344354 Pris: 630kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Matematik Origo för spår c