Matematik Origo för spår c

Matematik Origo 1c ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 1c som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Till läsaren

Kapitel 1 Tal

Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Tal i olika former Talmängder - sid 8
Negativa tal - sid 9
Negativa tal - sid 10
Negativa tal - sid 11
Primtal och delbarhet - sid 12
Primtal och delbarhet - sid 13
Primtal och delbarhet - sid 14
Bråk - sid 15
Bråk - sid 16
Bråk - sid 17
Addition och subtraktion av bråk - sid 18
Addition och subtraktion av bråk - sid 19
Multiplikation och division av bråk - sid 20
Multiplikation och division av bråk - sid 21
Resonemang och begrepp - sid 22
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 23
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 24
Potenser med positiva heltalsexponenter - sid 25
Negativa exponenter och exponenten noll - sid 26
Negativa exponenter och exponenten noll - sid 27
Prioriteringsregler - sid 28
Prioriteringsregler - sid 29
Resonemang och begrepp - sid 30
Talsystem Tal i decimalform - sid 31
Talsystem Tal i decimalform - sid 32
Talsystem Tal i decimalform - sid 33
Värdesiffror - sid 34
Värdesiffror - sid 35
Värdesiffror - sid 36
Tal i grundpotensform - sid 37
Tal i grundpotensform - sid 38
Prefix - sid 39
Prefix - sid 40
Det binära talsystemet - sid 41
Det binära talsystemet - sid 42
Det binära talsystemet - sid 43
Resonemang och begrepp - sid 44
Uppgift Musik och matematik - sid 45
Historia Talsystem genom historien - sid 46
Historia Talsystem genom historien - sid 47
Problem och undersökningar - sid 48
Tankekarta Tal - sid 49
Blandade uppgifter - sid 50
Blandade uppgifter - sid 51
Blandade uppgifter - sid 52
Blandade uppgifter - sid 53
Kapiteltest Utan räknare - sid 54
Kapiteltest Med räknare - sid 55

Kapitel 2 Algebra och ekvationer

Ingressuppslag - sid 56
Ingressuppslag - sid 57
Algebraiska uttryck Teckna och tolka uttryck - sid 58
Algebraiska uttryck Teckna och tolka uttryck - sid 59
Algebraiska uttryck Teckna och tolka uttryck - sid 60
Att förenkla uttryck - sid 61
Att förenkla uttryck - sid 62
Att förenkla uttryck - sid 63
Multiplicera och faktorisera uttryck - sid 64
Multiplicera och faktorisera uttryck - sid 65
Resonemang och begrepp - sid 66
Ekvationer Vad är en ekvation? - sid 67
Ekvationer Vad är en ekvation? - sid 68
Ekvationslösningens grunder - sid 69
Ekvationslösningens grunder - sid 70
Ekvationslösningens grunder - sid 71
Ekvationer med nämnare - sid 72
Ekvationer med nämnare - sid 73
Ekvationen som en matematisk modell - sid 74
Ekvationen som en matematisk modell - sid 75
Ekvationen som en matematisk modell - sid 76
Ekvationen som en matematisk modell - sid 77
Potensekvationer - sid 78
Potensekvationer - sid 79
Potensekvationer - sid 80
Potenser istället för rotuttryck - sid 81
Potenser istället för rotuttryck - sid 82
Olikheter - sid 83
Olikheter - sid 84
Resonemang och begrepp - sid 85
Formler och talföljder Att använda formler - sid 86
Formler och talföljder Att använda formler - sid 87
Formler och talföljder Att använda formler - sid 88
Mönster och formler - sid 89
Mönster och formler - sid 90
Mönster och formler - sid 91
Aritmetiska talföljder - sid 92
Aritmetiska talföljder - sid 93
Aritmetiska talföljder - sid 94
Resonemang och begrepp - sid 95
Uppgift Mount Everest - världens tak - sid 96
Historia Fibonaccis talföljd - sid 97
Problem och undersökningar - sid 98
Tankekarta Algebra och ekvationer - sid 99
Blandade uppgifter - sid 100
Blandade uppgifter - sid 101
Blandade uppgifter - sid 102
Blandade uppgifter - sid 103
Kapiteltest Utan räknare - sid 104
Kapiteltest Med räknare - sid 105

Kapitel 3 Procent

Ingressuppslag - sid 106
Ingressuppslag - sid 107
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 108
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 109
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 110
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 111
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 112
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 113
Procentberäkningar Procent, promille och ppm - sid 114
Procentenheter - sid 115
Procentenheter - sid 116
Index och KPI - sid 117
Index och KPI - sid 118
Index och KPI - sid 119
Resonemang och begrepp - sid 120
Ränta och lån Ränteberäkningar - sid 121
Ränta och lån Ränteberäkningar - sid 122
Ränta och lån Ränteberäkningar - sid 123
Mer om ränteberäkningar - sid 124
Mer om ränteberäkningar - sid 125
Mer om ränteberäkningar - sid 126
Olika typer av lån - sid 127
Olika typer av lån - sid 128
Olika typer av lån - sid 129
Olika typer av lån - sid 130
Resonemang och begrepp - sid 131
Uppgift En korg full... - sid 132
Historia Procenttecknet och Big Mac-index - sid 133
Problem och undersökningar - sid 134
Tankekarta Procent - sid 135
Blandade uppgifter - sid 136
Blandade uppgifter - sid 137
Kapiteltest Utan räknare - sid 138
Kapiteltest Med räknare - sid 139

Kapitel 4 Funktioner

Ingressuppslag - sid 140
Ingressuppslag - sid 141
Ekvationer, tabeller och grafer Koordinatsystemet - sid 142
Ekvationer, tabeller och grafer Koordinatsystemet - sid 143
Linjära samband - sid 144
Linjära samband - sid 145
Linjära samband - sid 146
Från ekvation till graf - sid 147
Från ekvation till graf - sid 148
Resonemang och begrepp - sid 149
Räta linjens ekvation Proportionalitet - sid 150
Räta linjens ekvation Proportionalitet - sid 151
Grafer och ekvationer - sid 152
Grafer och ekvationer - sid 153
Grafer och ekvationer - sid 154
Grafer och ekvationer - sid 155
Grafer och ekvationer - sid 156
Linjen och ekvationen - sid 157
Linjen och ekvationen - sid 158
Linjen och ekvationen - sid 159
Ekvationslösning med grafritande räknare - sid 160
Resonemang och begrepp - sid 161
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 162
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 163
Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde - sid 164
Definitionsmängd och värdemängd - sid 165
Definitionsmängd och värdemängd - sid 166
Definitionsmängd och värdemängd - sid 167
Exponentialfunktioner - sid 168
Exponentialfunktioner - sid 169
Exponentialfunktioner - sid 170
Exponentialfunktioner - sid 171
Potensfunktioner - sid 172
Potensfunktioner - sid 173
Potensfunktioner - sid 174
Potensfunktioner - sid 175
Resonemang och begrepp - sid 176
Uppgift Stockholm Marathon - sid 177
Historia Kryptering - sid 178
Problem och undersökningar - sid 179
Tankekarta Funktioner - sid 180
Blandade uppgifter - sid 181
Blandade uppgifter - sid 182
Blandade uppgifter - sid 183
Kapiteltest Utan räknare - sid 184
Kapiteltest Med räknare - sid 185

Kapitel 5 Statistik

Ingressuppslag - sid 186
Ingressuppslag - sid 187
Tolka tabeller och diagram - sid 188
Tolka tabeller och diagram - sid 189
Tolka och granska diagram - sid 190
Tolka och granska diagram - sid 191
Tolka och granska diagram - sid 192
Tolka och granska diagram - sid 193
Tolka och granska diagram - sid 194
Tolka och granska diagram - sid 195
Resonemang och begrepp - sid 196
Granska statistik - sid 197
Granska statistik - sid 198
Granska statistik - sid 199
Granska statistik - sid 200
Granska statistik - sid 201
Svarsbortfall - sid 202
Svarsbortfall - sid 203
Resonemang och begrepp - sid 204
Uppgift Släng inte maten - spara miljön - sid 205
Historia Opinionsundersökningar - sid 206
Problem och undersökningar - sid 207
Tankekarta Statistik - sid 208
Blandade uppgifter - sid 209
Blandade uppgifter - sid 210
Blandade uppgifter - sid 211
Kapiteltest Utan räknare - sid 212
Kapiteltest Med räknare - sid 213

Kapitel 6 Sannolikhetslära

Ingressuppslag - sid 214
Ingressuppslag - sid 215
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 216
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 217
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 218
Enkla slumpförsök Den klassiska sannolikhetsdefinitionen - sid 219
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 220
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 221
Sannolikhet som relativ frekvens - sid 222
Resonemang och begrepp - sid 223
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 224
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 225
Slumpförsök i flera steg Produktregeln - sid 226
Träddiagram - sid 227
Träddiagram - sid 228
Träddiagram - sid 229
Träddiagram - sid 230
Komplementhändelse - sid 231
Komplementhändelse - sid 232
Resonemang och begrepp - sid 233
Uppgift Snörspel och dobbel - sid 234
Historia Sannolikhetslära och spel - sid 235
Problem och undersökningar - sid 236
Tankekarta Sannolikhetslära - sid 237
Blandade uppgifter - sid 238
Blandade uppgifter - sid 239
Kapiteltest Utan räknare - sid 240
Kapiteltest Med räknare - sid 241

Kapitel 7 Geometri och bevis

Ingressuppslag - sid 242
Ingressuppslag - sid 243
Matematiska bevis Olika slags vinklar - sid 244
Matematiska bevis Olika slags vinklar - sid 245
Matematiska bevis Olika slags vinklar - sid 246
Vinklar i trianglar - sid 247
Vinklar i trianglar - sid 248
Vinklar i trianglar - sid 249
Matematisk argumentation - sid 250
Matematisk argumentation - sid 251
Matematisk argumentation - sid 252
Matematisk argumentation - sid 253
Satser och bevis - sid 254
Satser och bevis - sid 255
Satser och bevis - sid 256
Satser och bevis - sid 257
Pythagoras sats - sid 258
Pythagoras sats - sid 259
Resonemang och begrepp - sid 260
Trigonometri Likformiga trianglar - sid 261
Trigonometri Likformiga trianglar - sid 262
Trigonometri Likformiga trianglar - sid 263
Tangens för en vinkel - sid 264
Tangens för en vinkel - sid 265
Tangens för en vinkel - sid 266
Sinus och cosinus - sid 267
Sinus och cosinus - sid 268
Sinus och cosinus - sid 269
Att bestämma vinklar - sid 270
Resonemang och begrepp - sid 271
Vektorer och skalärer - sid 272
Vektorer och skalärer - sid 273
Vektorer och skalärer - sid 274
Vektorer och skalärer - sid 275
Vektorer och skalärer - sid 276
Räkneoperationer med vektorer - sid 277
Räkneoperationer med vektorer - sid 278
Räkneoperationer med vektorer - sid 279
Subtraktion av vektorer - sid 280
Subtraktion av vektorer - sid 281
Vektorer i koordinatform - sid 282
Vektorer i koordinatform - sid 283
Vektorer i koordinatform - sid 284
Diskutera och fundera - sid 285
Uppgift Rubiks kub - sid 286
Historia Det finns ingen kungsväg - sid 287
Problem och undersökningar - sid 288
Tankekarta Geometri och bevis - sid 289
Blandade uppgifter - sid 290
Blandade uppgifter - sid 291
Blandade uppgifter - sid 292
Blandade uppgifter - sid 293
Kapiteltest Utan räknare - sid 294
Kapiteltest Med räknare - sid 295

 
 

 

 

 

Matematik Origo 1c
Matematik Origo 1c
ISBN: 52309254 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351390 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351840 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1c (pdf)
ISBN: 52331606 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lärarguide
ISBN: 52309728 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c
Matematik Origo 2c
ISBN: 52309704 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351383 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351857 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2c (pdf)
ISBN: 52331620 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lärarguide
ISBN: 52317242 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c
Matematik Origo 3c
ISBN: 52317228 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351376 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351864 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3c (pdf)
ISBN: 52337288 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lärarguide
ISBN: 52336564 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4
Matematik Origo 4
ISBN: 52319017 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351369 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 5
Matematik Origo 5
ISBN: 52321041 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 5 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351352 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo
Matematik Origo Prov och lärarmaterial online (pdf)
ISBN: 52345962 Pris:
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se