Matematik Origo för spår c

Matematik Origo 3c ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 3c som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Algebraiska uttryck

Ingress - sid 6
Ingress - sid 7
Polynom - sid 8
Polynom - sid 9
Polynom - sid 10
Multiplikation av polynom - sid 11
Multiplikation av polynom - sid 12
Faktorisering av polynom - sid 13
Resonemang och begrepp - sid 14
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 15
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 16
Polynomekvationer och polynomfunktioner - sid 17
Mer om polynomekvationer - sid 18
Mer om polynomekvationer - sid 19
Mer om polynomekvationer - sid 20
Grafen till en polynomfunktion - sid 21
Grafen till en polynomfunktion - sid 22
Grafen till en polynomfunktion - sid 23
Faktorer och nollställen - sid 24
Faktorer och nollställen - sid 25
Resonemang och begrepp - sid 26
Rationella uttryck - sid 27
Rationella uttryck - sid 28
Addition och subtraktion av rationella uttryck - sid 29
Addition och subtraktion av rationella uttryck - sid 30
Multiplikation och division av rationella uttryck - sid 31
Multiplikation och division av rationella uttryck - sid 32
Rationella funktioner - sid 33
Rationella funktioner - sid 34
Rationella funktioner - sid 35
Rationella funktioner - sid 36
Gränsvärden - sid 37
Gränsvärden - sid 38
Resonemang och begrepp - sid 39
Uppgift Golf och golfare - sid 40
Problem och undersökningar - sid 41
Historia Sophie Germain och Fermats sista sats - sid 42
Historia Sophie Germain och Fermats sista sats - sid 43
Tankekarta Algebraiska uttryck - sid 44
Blandade uppgifter - sid 45
Blandade uppgifter - sid 46
Blandade uppgifter - sid 47
Kapiteltest Utan räknare - sid 48
Kapiteltest Med räknare - sid 49Kapitel 2 Ändringskvot och derivata

Ingress - sid 50
Ingress - sid 51
Sekanter och tangenter - sid 52
Sekanter och tangenter - sid 53
Sekanter och tangenter - sid 54
Sekanter och tangenter - sid 55
Sekantens lutning - sid 56
Sekantens lutning - sid 57
Sekantens lutning - sid 58
Tangentens lutning - sid 59
Tangentens lutning - sid 60
Tangentens lutning - sid 61
Tangentens lutning - sid 62
Resonemang och begrepp - sid 63
Derivata - sid 64
Derivata - sid 65
Derivata - sid 66
Derivata - sid 67
Att använda derivata - sid 68
Att använda derivata - sid 69
Att använda derivata - sid 70
Att använda derivata - sid 71
Absolutbelopp och deriverbarhet - sid 72
Absolutbelopp och deriverbarhet - sid 73
Resonemang och begrepp - sid 74
Uppgift HB Bramusik - sid 75
Historia Att bestämma en tangent - sid 76
Problem och undersökningar - sid 77
Tankekarta Ändringskvot och derivata - sid 78
Blandade uppgifter - sid 79
Blandade uppgifter - sid 80
Blandade uppgifter - sid 81
Kapiteltest Utan räknare - sid 82
Kapiteltest Med räknare - sid 83

Kapitel 3 Deriveringsregler

Ingress - sid 84
Ingress - sid 85
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 86
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 87
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 88
Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner - sid 89
Derivatan av polynomfunktioner - sid 90
Derivatan av polynomfunktioner - sid 91
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 92
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 93
Mer om derivatan av potensfunktioner - sid 94
Resonemang och begrepp - sid 95
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 96
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 97
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 98
Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata - sid 99
Derivatan av e kx och a x - sid 100
Derivatan av e kx och a x - sid 101
Derivatan av e kx och a x - sid 102
Tillämpningar av derivatan - sid 103
Tillämpningar av derivatan - sid 104
Tillämpningar av derivatan - sid 105
Tillämpningar av derivatan - sid 106
Tillämpningar av derivatan - sid 107
Resonemang och begrepp - sid 108
Uppgift Diamanthandel - sid 109
Historia Newton, Leibniz och derivatan - sid 110
Problem och undersökningar - sid 111
Tankekarta Deriveringsregler - sid 112
Blandade uppgifter - sid 113
Blandade uppgifter - sid 114
Blandade uppgifter - sid 115
Kapiteltest Utan räknare - sid 116
Kapiteltest Med räknare - sid 117

Kapitel 4 Extremvärden, grafen och derivatan

Ingress - sid 118
Ingress - sid 119
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 120
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 121
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 122
Samband mellan funktionens graf och derivata - sid 123
Derivatans nollställan - sid 124
Derivatans nollställan - sid 125
Derivatans nollställan - sid 126
Derivatans nollställan - sid 127
Resonemang och begrepp - sid 128
Extremvärden och derivatan - sid 129
Extremvärden och derivatan - sid 130
Extremvärden och derivatan - sid 131
Andraderivatan, konvex och konkav funktion - sid 132
Andraderivatan, konvex och konkav funktion - sid 133
Andraderivatan, konvex och konkav funktion - sid 134
Andraderivatan, konvex och konkav funktion - sid 135
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 136
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 137
Andraderivatan och lokala extrempunkter - sid 138
Extremvärdesproblem - sid 139
Extremvärdesproblem - sid 140
Extremvärdesproblem - sid 141
Resonemang och begrepp - sid 142
Uppgift Olivolja - grekiskt guld - sid 143
Problem och undersökningar - sid 144
Historia Fermats metod för extrempunkter - sid 145
Tankekarta Extremvärden, grafen och derivatan - sid 146
Blandade uppgifter - sid 147
Blandade uppgifter - sid 148
Blandade uppgifter - sid 149
Kapiteltest Utan räknare - sid 150
Kapiteltest Med räknare - sid 151

Kapitel 5 Integraler

Ingress - sid 152
Ingress - sid 153
Primitiva funktioner - sid 154
Primitiva funktioner - sid 155
Primitiva funktioner - sid 156
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 157
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 158
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner - sid 159
Primitiva funktioner med villkor - sid 160
Primitiva funktioner med villkor - sid 161
Resonemang och begrepp - sid 162
Integraler och areor - sid 163
Integraler och areor - sid 164
Integraler och areor - sid 165
Integraler och areor - sid 166
Integraler och areor - sid 167
Samband mellan derivata och integral - sid 168
Samband mellan derivata och integral - sid 169
Samband mellan derivata och integral - sid 170
Samband mellan derivata och integral - sid 171
Resonemang och begrepp - sid 172
Mer om integraler - sid 173
Mer om integraler - sid 174
Mer om integraler - sid 175
Mer om integraler - sid 176
Tillämpningar av integraler - sid 177
Tillämpningar av integraler - sid 178
Tillämpningar av integraler - sid 179
Resonemang och begrepp - sid 180
Uppgift Vattenkraft - sid 181
Historia Integralkalkylens historia - sid 182
Problem och undersökningar - sid 183
Tankekarta Integraler - sid 184
Blandade uppgifter - sid 185
Blandade uppgifter - sid 186
Blandade uppgifter - sid 187
Kapiteltest Utan räknare - sid 188
Kapiteltest Med räknare - sid 189

Kapitel 6 Trigonometri

Ingress - sid 190 
Ingress - sid 191
Trigonometriska samband - sid 192
Trigonometriska samband - sid 193
Trigonometriska samband - sid 194
Trigonometriska samband - sid 195
Enhetscirkeln - sid 196
Enhetscirkeln - sid 197
Enhetscirkeln - sid 198
Trigonometriska ekvationer - sid 199
Trigonometriska ekvationer - sid 200
Trigonometriska ekvationer - sid 201
Trigonometriska ekvationer - sid 202
Cirkelns ekvation - sid 203
Cirkelns ekvation - sid 204
Cirkelns ekvation - sid 205
Resonemang och begrepp - sid 206
Triangelsatserna - sid 207
Triangelsatserna - sid 208
Triangelsatserna - sid 209
Sinussatsen - sid 210
Sinussatsen - sid 211
Sinussatsen - sid 212
Cosinussatsen - sid 213
Cosinussatsen - sid 214
Cosinussatsen - sid 215
Att använda triangelsatserna - sid 216
Att använda triangelsatserna - sid 217
Att använda triangelsatserna - sid 218
Resonemang och begrepp - sid 219
Uppgift Hur stor är villatomten? - sid 220
Historia Var är jag? - sid 221
Problem och undersökningar - sid 222
Tankekarta Trigonometri - sid 223
Blandade uppgifter - sid 224
Blandade uppgifter - sid 225
Blandade uppgifter - sid 226
Blandade uppgifter - sid 227
Kapiteltest Utan räknare - sid 228
Kapiteltest Med räknare - sid 229

   
 

 

 

Matematik Origo 1c
Matematik Origo 1c
ISBN: 52309254 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351390 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351840 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1c (pdf)
ISBN: 52331606 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lärarguide
ISBN: 52309728 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c
Matematik Origo 2c
ISBN: 52309704 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351383 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351857 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2c (pdf)
ISBN: 52331620 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lärarguide
ISBN: 52317242 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c
Matematik Origo 3c
ISBN: 52317228 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351376 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351864 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3c (pdf)
ISBN: 52337288 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lärarguide
ISBN: 52336564 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4
Matematik Origo 4
ISBN: 52319017 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351369 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 5
Matematik Origo 5
ISBN: 52321041 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 5 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351352 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo
Matematik Origo Prov och lärarmaterial online (pdf)
ISBN: 52345962 Pris:
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se