Matematik Origo för spår c

Matematik Origo 4 ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 4 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Matematisk bevisföring

Ingress - sid 6
Ingress - sid 7
Matematiska bevismetoder - sid 8
Matematiska bevismetoder - sid 9
Matematiska bevismetoder - sid 10
Matematiska bevismetoder - sid 11
Bevis inom aritmetik - sid 12
Bevis inom aritmetik - sid 13
Bevis inom aritmetik - sid 14
Motsägelsebevis och indirekta bevis - sid 15
Motsägelsebevis och indirekta bevis - sid 16
Resonemang och begrepp - sid 17
Bevis av berömda problem - sid 18
Bevis av berömda problem - sid 19
Mönster med tärningar - sid 20
Tankekarta Matematisk bevisföring - sid 21
Blandade uppgifter - sid 22
Kapiteltest - sid 23

 

Kapitel 2 Trigonometri

Ingress - sid 24
Ingress - sid 25
Trigonometriska ekvationer - sid 26
Trigonometriska ekvationer - sid 27
Trigonometriska ekvationer - sid 28
Enhetscirkeln - sid 29
Enhetscirkeln - sid 30
Att lösa trigonometriska ekvationer - sid 31
Att lösa trigonometriska ekvationer - sid 32
Mer om trigonometriska ekvationer - sid 33
Mer om trigonometriska ekvationer - sid 34
Radianer - sid 35
Radianer - sid 36
Resonemang och begrepp - sid 37
Trigonometriska samband - sid 38
Trigonometriska samband - sid 39
Motsatta vinklar och komplementvinklar - sid 40
Motsatta vinklar och komplementvinklar - sid 41
Additions- och subtraktionsformler - sid 42
Additions- och subtraktionsformler - sid 43
Additions- och subtraktionsformler - sid 44
Formler och trigonometriska ekvationer - sid 45
Resonemang och begrepp - sid 46
Trigonometriska funktioner - sid 47
Trigonometriska funktioner - sid 48
Trigonometriska funktioner - sid 49
Amplitud och period - sid 50
Amplitud och period - sid 51
Amplitud och period - sid 52
Förskjutning av grafen i x- och y-led - sid 53
Förskjutning av grafen i x- och y-led - sid 54
Förskjutning av grafen i x- och y-led - sid 55
Grafen till y = tan x - sid 56
Grafen till y = tan x - sid 57
Grafen till y = tan x - sid 58
Grafen till y = a sin x + b cos x - sid 59
Grafen till y = a sin x + b cos x - sid 60
Tillämpningar av trigonometriska funktioner - sid 61
Tillämpningar av trigonometriska funktioner - sid 62
Tillämpningar av trigonometriska funktioner - sid 63
Resonemang och begrepp - sid 64
Uppgift Dagens längd - sid 65
Historia Radianer, nygrader och streck - sid 66
Problem och undersökningar - sid 67
Tankekarta Trigonometri - sid 68
Blandade uppgifter - sid 69
Blandade uppgifter - sid 70
Blandade uppgifter - sid 71
Kapiteltest Utan räknare - sid 72
Kapiteltest Med räknare - sid 73

 

Kapitel 3 Deriveringsregler och differentialekvationer

Ingress - sid 74
Ingress - sid 75
Deriveringsregler - sid 76
Deriveringsregler - sid 77
Deriveringsregler - sid 78
Tolkningar av derivatan - sid 79
Tolkningar av derivatan - sid 80
Derivatan av sammansatta funktioner - sid 81
Derivatan av sammansatta funktioner - sid 82
Derivatan av sammansatta funktioner - sid 83
Derivatan av sammansatta funktioner - sid 84
Tillämpningar med kedjeregeln - sid 85
Tillämpningar med kedjeregeln - sid 86
Resonemang och begrepp - sid 87
Derivatan av några speciella funktioner - sid 88
Derivatan av några speciella funktioner - sid 89
Derivatan av några speciella funktioner - sid 90
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner - sid 91
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner - sid 92
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner - sid 93
Derivatan av en produkt och av en kvot - sid 94
Derivatan av en produkt och av en kvot - sid 95
Derivatan av en produkt och av en kvot - sid 96
Derivatan av en produkt och av en kvot - sid 97
Differentialekvationer - sid 98
Differentialekvationer - sid 99
Differentialekvationer - sid 100
Resonemang och begrepp - sid 101
Uppgift Kol-14 datering - sid 102
Historia Differentialkalkylen - sid 103
Problem och undersökningar Taylorutveckling - sid 104
Tankekarta Deriveringsregler och differentialekvationer - sid 105
Blandade uppgifter - sid 106
Blandade uppgifter - sid 107
Blandade uppgifter - sid 108
Blandade uppgifter - sid 109
Kapiteltest Utan räknare - sid 110
Kapiteltest Med räknare - sid 111

 

Kapitel 4 Asymptoter, kurvritning och integraler

Ingress - sid 112
Ingress - sid 113
Derivata och gränsvärden - sid 114
Derivata och gränsvärden - sid 115
Derivata och gränsvärden - sid 116
Derivata och gränsvärden - sid 117
Kurvritning med hjälp av derivata - sid 118
Kurvritning med hjälp av derivata - sid 119
Kurvritning med hjälp av derivata - sid 120
Gränsvärden - sid 121
Gränsvärden - sid 122
Gränsvärden - sid 123
Resonemang och begrepp - sid 124
Asymptoter och kurvritning - sid 125
Asymptoter och kurvritning - sid 126
Asymptoter och kurvritning - sid 127
Asymptoter och kurvritning - sid 128
Sneda asymptoter - sid 129
Sneda asymptoter - sid 130
Sneda asymptoter - sid 131
Kurvritning med hjälp av asymptoter - sid 132
Kurvritning med hjälp av asymptoter - sid 133
Kurvritning med hjälp av asymptoter - sid 134
Resonemang och begrepp - sid 135
Integraler - sid 136
Integraler - sid 137
Integraler - sid 138
Integraler - sid 139
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 140
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 141
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 142
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 143
Att beräkna areor med hjälp av integraler - sid 144
Räkneregler för integraler - sid 145
Räkneregler för integraler - sid 146
Arean av områden mellan två kurvor - sid 147
Arean av områden mellan två kurvor - sid 148
Arean av områden mellan två kurvor - sid 149
Tillämpningar av integraler - sid 150
Tillämpningar av integraler - sid 151
Tillämpningar av integraler - sid 152
Tillämpningar av integraler - sid 153
Tillämpningar av integraler - sid 154
Rotationskroppar - sid 155
Rotationskroppar - sid 156
Rotationskroppar - sid 157
Resonemang och begrepp - sid 158
Uppgift Takplåt - sid 159
Historia Arkimedes och klotets volym - sid 160
Problem och undersökningar - sid 161
Tankekarta Asymptoter, kurvritning och integraler - sid 162
Blandade uppgifter - sid 163
Blandade uppgifter - sid 164
Blandade uppgifter - sid 165
Kapiteltest Utan räknare - sid 166
Kapiteltest Med räknare - sid 167

 

Kapitel 5 Komplexa tal

Ingress - sid 168
Ingress - sid 169
Aritmetik och ekvationer - sid 170
Aritmetik och ekvationer - sid 171
Aritmetik och ekvationer - sid 172
Beräkningar med komplexa tal - sid 173
Beräkningar med komplexa tal - sid 174
Beräkningar med komplexa tal - sid 175
Andragradsekvationer med komplexa rötter - sid 176
Andragradsekvationer med komplexa rötter - sid 177
Andragradsekvationer med komplexa rötter - sid 178
Ekvationer av högre grad - sid 179
Ekvationer av högre grad - sid 180
Ekvationer av högre grad - sid 181
Ekvationer av högre grad - sid 182
Resonemang och begrepp - sid 183
Det komplexa talplanet - sid 184
Det komplexa talplanet - sid 185
Det komplexa talplanet - sid 186
Polär form - sid 187
Polär form - sid 188
Polär form - sid 189
Multiplikation och division med komplexa tal i polär form - sid 190
Multiplikation och division med komplexa tal i polär form - sid 191
Potenser av komplexa tal - sid 192
Potenser av komplexa tal - sid 193
Potenser av komplexa tal - sid 194
Potenser av komplexa tal - sid 195
Ekvation zn = w - sid 196
Ekvation zn = w - sid 197
Ekvation zn = w - sid 198
Ekvation zn = w - sid 199
Potensformen ez - sid 200
Potensformen ez - sid 201
Potensformen ez - sid 202
Resonemang och begrepp - sid 203
Uppgift Kvaternioner - sid 204
Historia Imganinär hjälp - sid 205
Problem och undersökningar - sid 206
Tankekarta Komplexa tal - sid 207
Blandade uppgifter - sid 208
Blandade uppgifter - sid 209
Blandade uppgifter - sid 210
Blandade uppgifter - sid 211
Kapiteltest Utan räknare - sid 212
Kapiteltest Med räknare - sid 213

 

 

 

Matematik Origo 1c
Matematik Origo 1c
ISBN: 52309254 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351390 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351840 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1c (pdf)
ISBN: 52331606 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lärarguide
ISBN: 52309728 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c
Matematik Origo 2c
ISBN: 52309704 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351383 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351857 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2c (pdf)
ISBN: 52331620 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lärarguide
ISBN: 52317242 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c
Matematik Origo 3c
ISBN: 52317228 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351376 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351864 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3c (pdf)
ISBN: 52337288 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lärarguide
ISBN: 52336564 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4
Matematik Origo 4
ISBN: 52319017 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351369 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 5
Matematik Origo 5
ISBN: 52321041 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 5 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351352 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo
Matematik Origo Prov och lärarmaterial online (pdf)
ISBN: 52345962 Pris:
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se