Matematik Origo för spår c

Matematik Origo 5 ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matematik Origo 5 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Talteori

Ingress - sid 6
Ingress - sid 7
Kongruensräkning - sid 8
Kongruensräkning - sid 9
Kongruensräkning - sid 10
Kongruensräkning - sid 11
Delbarhetsregler och division med rest - sid 12
Delbarhetsregler och division med rest - sid 13
Delbarhetsregler och division med rest - sid 14
Delbarhetsregler och division med rest - sid 15
Kongruens - sid 16
Egenskaper hos kongruenta tal - sid 17
Egenskaper hos kongruenta tal - sid 18
Beräkningar med kongruenser - sid 19
Beräkningar med kongruenser - sid 20
Resonemang och begrepp - sid 21
Talföljder och induktionsbevis - sid 22
Talföljder och induktionsbevis - sid 23
Talföljder och induktionsbevis - sid 24
Aritmetiska talföljder och summor - sid 25
Aritmetiska talföljder och summor - sid 26
Aritmetiska talföljder och summor - sid 27
Geometriska talföljder och summor - sid 28
Geometriska talföljder och summor - sid 29
Geometriska talföljder och summor - sid 30
Geometriska talföljder och summor - sid 31
Induktionsbevis - sid 32
Induktionsbevis - sid 33
Induktionsbevis - sid 34
Induktionsbevis - sid 35
Att visa olikheter och delbarhet med induktion - sid 36
Att visa olikheter och delbarhet med induktion - sid 37
Resonemang och begrepp - sid 38
Uppgift Kryptiska meddelanden - sid 39
Historia Mer om kryptering - sid 40
Historia Kryptering med stora primtal - sid 41
Problem och undersökningar - sid 42
Tankekarta Talteori - sid 43
Blandade uppgifter - sid 44
Blandade uppgifter - sid 45
Blandade uppgifter - sid 46
Kapiteltest Utan räknare - sid 47

Kapitel 2 Mängder, kombinatorik och grafer

Ingress - sid 48
Ingress - sid 49
Mängdlära - sid 50
Mängdlära - sid 51
Mängdlära - sid 52
Mängdoperationer - sid 53
Viktiga begrepp - sid 54
Viktiga begrepp - sid 55
Venndiagram - sid 56
Venndiagram - sid 57
Venndiagram - sid 58
Resonemang och begrepp - sid 59
Kombinatorik - sid 60
Kombinatorik - sid 61
Dirichlets lådprincip - sid 62
Dirichlets lådprincip - sid 63
Permutationer - sid 64
Permutationer - sid 65
Permutationer - sid 66
Kombinationer - sid 67
Kombinationer - sid 68
Kombinationer - sid 69
Kombinatoriska problem - sid 70
Kombinatoriska problem - sid 71
Kombinatoriska problem - sid 72
Kombinatoriska problem - sid 73
Kombinatoriska problem - sid 74
Binomialsatsen - sid 75
Binomialsatsen - sid 76
Resonemang och begrepp - sid 77
Grafteori - sid 78
Grafteori - sid 79
Grafteori - sid 80
Eulervägar och Eulerkretsar - sid 81
Eulervägar och Eulerkretsar - sid 82
Eulervägar och Eulerkretsar - sid 83
Eulervägar och Eulerkretsar - sid 84
Hamiltonstigar och Hamiltoncykler - sid 85
Hamiltonstigar och Hamiltoncykler - sid 86
Hamiltonstigar och Hamiltoncykler - sid 87
Hamiltonstigar och Hamiltoncykler - sid 88
Eulers polyederformel - sid 89
Eulers polyederformel - sid 90
Resonemang och begrepp - sid 91
Historia Grafteori och de platonska kropparna - sid 92
Historia Grafteori och de platonska kropparna - sid 93
Problem och undersökningar - sid 94
Problem och undersökningar - sid 95
Uppgift På resande fot - sid 96
Tankekarta Mängder, kombinatorik och grafer - sid 97
Blandade uppgifter - sid 98
Blandade uppgifter - sid 99
Blandade uppgifter - sid 100
Blandade uppgifter - sid 101
Kapiteltest Utan räknare - sid 102
Kapiteltest Med räknare - sid 103

Kapitel 3 Differentialekvationer

Ingress - sid 104
Ingress - sid 105
Vad är en differentialekvation? - sid 106
Vad är en differentialekvation? - sid 107
Vad är en differentialekvation? - sid 108
Vad är en differentialekvation? - sid 109
Den primitiva funktionen som lösning till en differentialekvation - sid 110
Den primitiva funktionen som lösning till en differentialekvation - sid 111
Den primitiva funktionen som lösning till en differentialekvation - sid 112
Eulers stegmetod - sid 113
Eulers stegmetod - sid 114
Eulers stegmetod - sid 115
Resonemang och begrepp - sid 116
Differentialekvationer och tillämpningar - sid 117
Differentialekvationer och tillämpningar - sid 118
Differentialekvationer och tillämpningar - sid 119
Differentialekvationer och tillämpningar - sid 120
Differentialekvationer och tillämpningar - sid 121
Differentialekvationer och tillämpningar - sid 122
Inhomogena differentialekvationer av första ordningen - sid 123
Inhomogena differentialekvationer av första ordningen - sid 124
Inhomogena differentialekvationer av första ordningen - sid 125
Inhomogena differentialekvationer av första ordningen - sid 126
Inhomogena differentialekvationer av första ordningen - sid 127
Modellering med hjälp av differentialekvationer - sid 128
Modellering med hjälp av differentialekvationer - sid 129
Modellering med hjälp av differentialekvationer - sid 130
Modellering med hjälp av differentialekvationer - sid 131
Modellering med hjälp av differentialekvationer - sid 132
Resonemang och begrepp - sid 133
Uppgift Jordens befolkning - sid 134
Historia Väder och väderprognoser - sid 135
Problem och undersökningar - sid 136
Tankekarta Differentialekvationer - sid 137
Blandade uppgifter - sid 138
Blandade uppgifter - sid 139
Blandade uppgifter - sid 140
Blandade uppgifter - sid 141
Kapiteltest Utan räknare - sid 142
Kapiteltest Med hjälpmedel - sid 143

 

Kapitel 4 Omfångsrika problem

Ingress - sid 144
Ingress - sid 145
Problemlösning och redovisning - sid 146
Problemlösning och redovisning - sid 147
Redovisningsuppgifter Ro och sedan springa - sid 148
Redovisningsuppgifter Synvinkel - sid 149
Redovisningsuppgifter Fartkamera - sid 150
Redovisningsuppgifter Flödeshastighet i en kanal - sid 151
Redovisningsuppgifter Vildsvinen - sid 152
Redovisningsuppgifter Kemisk reaktion - sid 153
Redovisningsuppgifter Temperatur och differentialekvationer - sid 154
Redovisningsuppgifter Konservburkar - sid 155
Redovisningsuppgifter Ränta på ränta - sid 156
Redovisningsuppgifter Hitta roten - sid 157
Redovisningsuppgifter Dammen - sid 158
Redovisningsuppgifter Flykthastighet - sid 159
Redovisningsuppgifter Designa en skål - sid 160
Redovisningsuppgifter Tid upp, tid ner - sid 161
Redovisningsuppgifter Mätning med märkning - sid 162
Redovisningsuppgifter Närmare och närmare talet e - sid 163
Redovisningsuppgifter Tömma poolen - sid 164
Redovisningsuppgifter Cellen - sid 165
Redovisningsuppgifter Fröspridning - sid 166
Redovisningsuppgifter Drinkglas - sid 167
Redovisningsuppgifter Mantelarean av en rotationskropp - sid 168
Redovisningsuppgifter Biosalongen - sid 169
Historia Matematikens historia - sid 170
Historia Matematikens historia - sid 171

 

 

Matematik Origo 1c
Matematik Origo 1c
ISBN: 52309254 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 1c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351390 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351840 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 1c (pdf)
ISBN: 52331606 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 1c Lärarguide
ISBN: 52309728 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c
Matematik Origo 2c
ISBN: 52309704 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 2c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351383 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351857 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 2c (pdf)
ISBN: 52331620 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 2c Lärarguide
ISBN: 52317242 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c
Matematik Origo 3c
ISBN: 52317228 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 3c onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351376 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lösningshäfte onlinebok Ny 1 år
ISBN: 52351864 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo Prov, övningsblad, aktiviteter 3c (pdf)
ISBN: 52337288 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 3c Lärarguide
ISBN: 52336564 Pris: 630kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4
Matematik Origo 4
ISBN: 52319017 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 4 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351369 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo 5
Matematik Origo 5
ISBN: 52321041 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matematik Origo 5 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351352 Pris:
+ -
Köp
Matematik Origo
Matematik Origo Prov och lärarmaterial online (pdf)
ISBN: 52345962 Pris:
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se