Kanal - journalistik, reklam och information

Kanal - journalistik, reklam och information tar liksom Kanal - medier, samhälle och kommunikation avstamp i de nya styrdokumenten i Gy 2011/Vux 2012. Målen har kopplats nära den löpande brödtexten för att ge både lärare och elever möjlighet att koppla samman kunskapskraven med stoffet i läromedlet. Läroboken täcker innehållet i ämnesplanerna för både kurs 1 och kurs 2.

Författare:
Daniel Hemberg
Kanal - journalistik, reklam och information
Kanal - Journalistik, reklam och information
ISBN: 52315798 Pris: 391kr
+ -
Köp
Kanal - Journalistik, reklam och information Lärarhandledning
ISBN: 52315804 Pris: 1 061kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se