Naturkunskap

Naturkunskap 1a1 ljudbok (mp3-format)

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner Naturkunskap 1a1 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Att beskriva världen

Att beskriva världen - sid 4
Att beskriva världen - sid 5
Att studera den materiella världen - sid 6
Ingen vetenskap är helt objektiv - sid 7
Din rätt till naturkunskap - sid 8
Ovetenskap - sid 9
Äkta samband och skensamband - sid 10
Liar Bill - sid 11
Kunskap för att kunna ta ställning - sid 12
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 13

Kapitel 2 Hur ska jag välja?

Hur ska jag välja? - sid 14
Hur ska jag välja? - sid 15
Hur mycket vatten ska maten få kosta? - sid 16
Virtuellt vatten - sid 17
Vattnet i världen - sid 18
Vattenanvändning - sid 19
Misshushållning med vatten - sid 20
Hur kan vi påverka? - sid 21
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 22
Är våra resor och transporter hållbara? - sid 23
Hur reser vi idag? - sid 24
Vägtrafiken - sid 25
Järnvägen - sid 26
Varför reser vi? - sid 27
Varutransporter - sid 28
Trafiken och miljön - sid 29
Vad gör vi vid en pandemi? - sid 30
Pandemi - sid 31
Kan bara gå baklänges - sid 32
Influensavirus - sid 33
Fågelinfluensa - sid 34
Läkemedel och vaccin - sid 35
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 36
Myndigheten för samhällsskydd... - sid 37
Vem behöver en tropisk regnskog? - sid 38
Skogsskövling rubbar balansen - sid 39
Palmolja - sid 40
Regnskogens resurser - sid 41
Medicin från djungeln - sid 42
Vad kan göras? - sid 43
Kan Östersjön bli friskare? - sid 44
Österjön - ett ekosystem i obalans? - sid 45
Algblomning, föroreningar och bottendöd - sid 46
Ska vi äta östersjötorsk? - sid 47
Torskens ekologi - sid 48
Två processer som spelar roll för algblomning - sid 49
Två ståndpunkter - sid 50
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 51
GMO - möjlighet eller hot? - sid 52
Djurförädling - sid 53
GMO - sid 54
Hur kan GMO användas? - sid 55
Djur - sid 56
Risker - 57
Genteknik i framtiden - sid 58
Genterapi - sid 59

Kapitel 3 En värld att vårda

En värld att vårda - sid 60 
En värld att vårda - sid 61 
Jorden - vår ö i universum - sid 62
Bärkraft - sid 63
Vår naturliga omvärld - sid 64 
Ett myller av liv - sid 65 
Bäst rustad överlever - sid 66
Äta eller ätas? - sid 67
På plus eller minus - sid 68
Den levande planeten jorden - sid 69
Här finns luft - sid 70
Här finns djur och växter - sid 71
Varifrån kommer träden? - sid 72
Kedja, väv eller pyramid? . sid 73
Spill på vägen - sid 74
Systemvillkor - sid 75
Avfall - en resurs - sid 76
Vi slänger mat - sid 77
Vi kan bli bättre - sid 78
Skräp är en möjlighet till försörjning - sid 79
Hållbar utveckling - sid 80
Hållbar utveckling - sid 81
Tre perspektiv - sid 82
Tre klimatmöten - sid 83
Från lokalt till globalt - sid 84
Allt snabbare förändring - sid 85
Vårt beroende av naturen - sid 86
Ekologiska fotavtryck - sid 87
Ekologiska fotavtryck - sid 88
Vi är på väg - sid 89
Vi är på väg - sid 90
Sveriges 16 miljömål - sid 91
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 92
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 93

Kapitel 4 Miljö och energi

Miljö och energi - sid 94
Miljö och energi - sid 95
Energianvändning påverkar miljön - sid 96
Förstärkt växthuseffekt - sid 97
Klimatförändringarna - sid 98
Vad gör vi åt saken? - sid 99
Försurningen - sid 100
Växthusgaserna - sid 101
Koldioxid - sid 102
Ozonhålet - sid 103
Solstrålningen - sid 104
Elektromagnetisk strålning - sid 105
Energikvalitet - sid 106 
Energienheter - sid 107 
Varifrån får vi energin? - sid 108
Flödesenergi - sid 109
Vattenkraft - sid 110
Vindkraft - sid 111
Direkt solenergi - sid 112
Mark-, luft- och vattenvärme - sid 113
Kapitalenergi - sid 114
Strålningsriskerna - sid 115
Fossila bränslen - sid 116
Energin i framtiden - sid 117
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 118
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 119

 

Kapitel 5 Relationer, lust och sexualitet

Relationer, lust och sexualitet - sid 120
Relationer, lust och sexualitet - sid 121
Vår sexuella historia - sid 122
Vår sexuella historia - sid 123
Är jag normal? - sid 124
Normkritik - att göra det onormala normalt - sid 125
Norm som leder till diskriminering - sid 126
Respekt och kränkning - sid 127
Grovt sagt vänligt menat - sid 128
Rör vid mig! Erogena zoner - sid 129
Hon - sid 130
Onani - sid 131
Våra könsorgan - sid 132
Smärta vid samlag - sid 133
Morgonstånd - sid 134
Storlek - sid 135
Upphetsing och erektion - sid 136
Mannens orgasm - sid 137
Könssjukdomar - sid 138
Gonorré - sid 139
Genital herpes och kondylom - sid 140
Kondomkunskap - sid 141
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 142
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 143

Kapitel 6 Undersökning och analys

Undersökning och analys - sid 144
Naturvetenskapliga undersökningar - sid 145
1. Pendelns svängningstid - sid 146
4. Gör nogranna observationer - sid 147
7. Undersök ämnens egenskaper -sid 148
Källkritik - sid 149
Vem skrev vad? - sid 150
Från A:s hemsida - sid 151
Faktafrågor - sid 152 
Faktafrågor - sid 153
Faktafrågor - sid 154
Ordlista - sid 155
Ordlista - sid 156
Ordlista - sid 157
Ordlista - sid 158

 

 

 

 

 

 

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
ISBN: 52309018 Pris: 298kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1a1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352304 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1b
ISBN: 52309001 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352311 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 2
ISBN: 52320778 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352328 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1 och 2 Lärarmaterial online pdf-filer
ISBN: 52309445 Pris:
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Biologi Campus

Kontakta mig

Olof Edblom, förläggare
olof.edblom@
sanomautbildning.se

08-587 642 53

Redaktionen tipsar!

Astronomi - en bok om universum