Naturkunskap

Naturkunskap 1b ljudbok (mp3-format)

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner Naturkunskap 1b som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Att beskriva världen

Att beskriva världen - sid 4
Att beskriva världen - sid 5
Naturvetenskap - sid 6
Den naturvetenskapliga metoden - sid 7
All vetenskap har mål och syfte - sid 8
Naturkunskap - sid 9
Etisk diskussion - sid 10
Ovetenskap - sid 11
Äkta samband och skensamband - sid 12
Liar Bill - sid 13
Kunskap för att kunna ta ställning - sid 14
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 15

Kapitel 2 Hur ska jag välja?

Hur ska jag välja? - sid 16
Hur ska jag välja? - sid 17
Hur mycket vatten ska maten få kosta? - sid 18
Jorden - en vattenplanet - sid 19
Vattnet i världen - sid 20
Vattenanvändning - sid 21
Misshushållning med vatten - sid 22
Hur kan vi påverka? - sid 23
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 24
Är våra resor och transporter hållbara? - sid 25
Hur reser vi idag? - sid 26
Vägtrafiken - sid 27
Järnvägen - sid 28
Varför reser vi? - sid 29
Varutransporter - sid 30
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 31
Kan drogmissbruk förhindras? - sid 32
Drogmissbruk - sid 33
Alkohol - farligare för unga - sid 34
Hur påverkas hjärnan? - sid 35
Droger på nätet - sid 36
Hur ska man göra för att minska drogproblemen? - sid 37
Narkotiska preparat - sid 38
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 39
Vem behöver en tropisk regnskog? - sid 40
Skogsskövling rubbar balansen - sid 41
Palmolja - sid 42
Regnskogens resurser - sid 43
Medicin från djungeln - sid 44
Vad kan göras? - sid 45
Kan Östersjön bli friskare? - sid 46
Östersjön - ett ekosystem i obalans? - sid 47
Algblomning, förorening och bottendöd - sid 48
Ska vi äta östersjötorsk? - sid 49
Torskens ekologi - sid 50
Två processer som spelar roll för algblomningen - sid 51
Två ståndpunkter - sid 52
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 53
Klarar vi problemet med antibiotikaresistens? - sid 54
Virus - sid 55
Antibiotika - sid 56
Behandling med antibiotika - sid 57
Antibiotikaresistens - sid 58
Konsekvens av antibiotikaresistens - sid 59
Antibiotika i framtiden - sid 60
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 61

Kapitel 3 En värld att vårda

En värld att vårda - sid 62
En värld att vårda - sid 63
Jorden - vår ö i universum - sid 64
Bärkraft - sid 65
Vår naturliga omvärld - sid 66
Ett myller av liv - sid 67
Bäst rustad överlever - sid 68
Äta eller ätas? - sid 69
På plus eller minus? - sid 70
Den levande planeten jorden - sid 71
Här finns luft - sid 72
Här finns djur och växter - sid 73
Varifrån kommer träden? - sid 74
Kedja, väv eller pyramid? - sid 75
Spill på vägen - sid 76
Systemvillkor - sid 77
Avfall - en resurs? - sid 78
Vi slänger mat - sid 79
Vi kan bli bättre - sid 80
Skräp är en möjlighet till försörjning - sid 81
Hållbar utveckling - sid 82
Globala samarbeten - sid 83
Tre perspektiv - sid 84
Tre klimatmöten - sid 85
Från lokalt till globalt - sid 86
Allt snabbare förändring - sid 87
Vårt beroende av naturen - sid 88
Ekologiska fotavtryck - sid 89
Ekologiska fotavtryck - sid 90
Vi är på väg - sid 91
Vi är på väg - sid 92
Sveriges 16 miljömål - sid 93
Ta reda på, diskutera och ta ställning - sid 94
Ta reda på, diskutera och ta ställning - sid 95

Kapitel 4 Miljö och energi

Miljö och energi - sid 96
Miljö och energi - sid 97
Energianvändning påverkar miljön - sid 98
Förstärkt växthuseffekt - ett globalt miljöproblem - sid 99
Klimatförändringarna - sid 100
Vad gör vi åt saken? - sid 101
Försurningen - sid 102
Växthusgaserna - sid 103
Övriga växthusgaser - sid 104
Ozonhålet - sid 105
Vårt behov av energi - sid 106
Elektromagnetisk strålning - sid 107
Energikvalitet - sid 108
Energienheter - sid 109
Varifrån får vi energin? - sid 110
Flödesenergi - sid 111
Vattenkraft - sid 112
Vindkraft - sid 113
Direkt solenergi - sid 114
Mark-, luft- och vattenvärme - sid 115
Kapitalenergi - sid 116
Slutförvaringen - sid 117
Fossila bränslen - sid 118
Energin i framtiden - sid 119
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 120
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 121

Kapitel 5 Livsstil och hälsa

Livsstil och hälsa - sid 122
Livsstil och hälsa - sid 123
Vad är hälsa? - sid 124
Kan lycka fås för pengar? - sid 125
Vad ska jag äta? - sid 126
Vitaminer och mineraler - sid 127
Att handla är att välja - sid 128
Mat som märks - sid 129
Mat som märks - sid 130
Mat som livsstil - sid 131
Färgämnen i maten - sid 132
Kost och kroppsvikt, myntets två sidor - sid 133
Å andra sidan - sid 134
Body Mass Index - sid 135
En forskningsjämförelse - sid 136
Hur ska jag träna? - sid 137
Träning och motion - sid 138
Konditionsträning - sid 139
Motion och energiförbrukning - sid 140
Energiförbrukning - sid 141
Styrketräning - sid 142
Stretching - sid 143
Stretching - sid 144
Träning med utveckling mot helhet - sid 145
Sömn - sid 146
Drömmar - sid 147
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 148
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 149

Kapitel 6 Relationer, lust och sexualitet

Relationer, lust och sexualitet - sid 150
Relationer, lust och sexualitet - sid 151
Vår sexuella historia - sid 152
Vår sexuella historia - sid 153
Är jag normal? - sid 154
Normkritik - att göra det onormala normalt - sid 155
Norm som leder till diskriminering - sid 156
Respekt och kränkning - sid 157
Grovt sagt vänligt menat, kärt barn har många namn - sid 158
Rör vid mig! Erogena zoner - sid 159
Rör vid mig! Erogena zoner - sid 160
Erotik är mer än teknik - sid 161
Våra könsorgan - sid 162
Våra könsorgan - sid 163
Mannens könsorgan - sid 164
Mannens könsorgan - sid 165
Relationer, lust och sexualitet - sid 166
Relationer, lust och sexualitet - sid 167
Könssjukdomar - sid 168
Könssjukdomar - sid 169
Könssjukdomar - sid 170
Kondomkunskap - sid 171
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 172
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 173

Kapitel 7 Bioteknik - livets teknik

Bioteknik - livets teknik - sid 174
Bioteknik - livets teknik - sid 175
Cellen - sid 176
Cellens byggnad - sid 177
Olika celltyper - sid 178
Celldöd - sid 179
Genetik - sid 180
Arv och miljö - sid 181
DNA - arvets molekyl - sid 182
Genetiska koden - sid 183
Människans genom - sid 184
Mutationer - sid 185
Fosterdiagnostik - sid 186
Fosterdiagnostikens metoder - sid 187
Genetik och teknik - sid 188
Korsningsförädling - sid 189
Genteknik - sid 190
Genmodifierade växter - sid 191
Genmodifierade djur - sid 192
Stamceller - sid 193
Användningsområden - sid 194
Läkemedelsproduktion - sid 195
Regler och risker - sid 196
Kriminalteknik - sid 197
Genteknik i framtiden - sid 198
Biologisk mångfald - sid 199
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 200
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 201

Kapitel 8 Undersökning och analys

Undersökning och analys - sid 202
Naturvetenskapliga undersökningar - 203
Undersökning 1-3 - sid 204
Undersökning 4-6 - sid 205
Undersökning 7-8 - sid 206
Undersökning 9-10 - sid 207
Källkritik - sid 208
Källkritik - sid 209
Källkritik - sid 210
Faktafrågor - sid 211
Faktafrågor - sid 212
Faktafrågor - sid 213
Faktafrågor - sid 214
Faktafrågor - sid 215
Ordlista A-D - sid 216
Ordlista E-G - sid 217
Ordlista H-M - sid 218
Ordlista N-R - sid 219
Ordlista S-Ö - sid 220

 

 

 

 

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
ISBN: 52309018 Pris: 298kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1a1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352304 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1b
ISBN: 52309001 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352311 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 2
ISBN: 52320778 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352328 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1 och 2 Lärarmaterial online pdf-filer
ISBN: 52309445 Pris:
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Biologi Campus

Kontakta mig

Olof Edblom, förläggare
olof.edblom@
sanomautbildning.se

08-587 642 53

Redaktionen tipsar!

Astronomi - en bok om universum