Naturkunskap

Naturkunskap 2 ljudbok (mp3-format)

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner Naturkunskap 2 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Naturvetenskap, individ och samhälle

Naturvetenskap, individ och samhälle - sid 4
Naturvetenskap, individ och samhälle - sid 5
Naturvetenskap i användning - sid 6
Naturvetenskap i användning - sid 7
Naturvetenskap, etik och kritik - sid 8
Naturvetenskapen innehåller lagar och teorier - sid 9
Naturvetenskapen är skapad av människor - sid 10
All vetenskap bedrivs i ett syfte - sid 11
All vetenskap är tillfällig, så även naturvetenskapen - sid 12
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 13

Kapitel 2 Vår plats i universum

Vår plats i universum - sid 14
Vår plats i universum - sid 15
En resa i rymden - sid 16
Universum expanderar - sid 17
Big Bang - sid 18
Uppkomst av grundämnen - sid 19
Budskap från rymden - sid 20
Rymdsonder och satelliter - sid 21
Planeten jorden - sid 22
Planeten jorden - sid 23
Rörelser i jordskorpan - sid 24
Richterskalan - sid 25
Vad finns i jordskorpan? - sid 26
Mineral - sid 27
Dagens forskning om jorden och jordskorpan - sid 28
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 29

Kapitel 3 Energi och materia

Energi och materia - sid 30
Energi och materia - sid 31
Energi - sid 32
Energi - sid 33
Energi - sid 34
Energi i framtiden? - sid 35
Materia - sid 36
Temperatur och rörelseenergi - sid 37
Fast blir flytande - sid 38
Egenskaper hos gaser - sid 39
Sortering av ämnen - sid 40
Homogena blandningar - lösningar - sid 41
Rena ämnen - sid 42
Atommodellen - sid 43
Periodiska systemet - sid 44
Kemiska reaktioner - sid 45
Nanopartiklar - sid 46
Jonföreningar med jonbindning - sid 47
Molekyler med kovalent bindning - sid 48
Polära och opolära ämnen - sid 49
Löslighet - "Lika löser lika" - sid 50
Tensider - sid 51
Samband mellan energi och materia - sid 52
Ta reda på, diskutera och ta ställning - sid 53

Kapitel 4 Materia blir material

Materia blir material - sid 54
Materia blir material - sid 55
Material och materia - sid 56
Oorganiska föreningar - sid 57
Sten-, brons- och järnålder - sid 58
Metallframställning i Sverige - sid 59
Vapen & plogblad - Järn - sid 60
Burkar & flygplan - Aluminium - sid 61
Andra metaller - sid 62
Keramiska material - sid 63
Kompositer och andra keramer - sid 64
Optiska fibrer - sid 65
Organiska föreningar - sid 66
Kolatomen - sid 67
Kolhydrater - sid 68
Glykogen - sid 69
Proteiner - sid 70
Proteiner "gör jobbet" - sid 71
Fetter - sid 72
Fett i debatten! - sid 73
Olja - en begränsad resurs - sid 74
Hur länge räcker oljan? - sid 75
Syntetiska material - sid 76
Två plaster i vardagen - pet och plexiglas - sid 77
Termoplast och härdplast - sid 78
Fler syntetiska polymerer - sid 79
Naturliga polymerer - sid 80
Pappersmassa - sid 81
Textilfibrer från trä - sid 82
Ekologisk bomull - sid 83
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 84
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 85

Kapitel 5 Livets uppkomst och utveckling

Livets uppkomst och utveckling - sid 86
Livets uppkomst och utveckling - sid 87
En teori som skakade världen - sid 88
Evolution och religion - sid 89
En resa utan mål - sid 90
Liv i förändring - sid 91
Var uppstod liv? - sid 92
Berättelsen om livets utveckling - sid 93
Urtiden - sid 94
Ryggradsdjurens entré - sid 95
Kräldjur på land - fåglar i luften - sid 96
Kräldjur på land - fåglar i luften - sid 97
Hur människan blev till - sid 98
Den händiga människan - sid 99
Neandertalmänniskan - sid 100
Evolutionsteorin - sid 101
Evolutionsprocessen - sid 102
Evolutionsteorin - sid 103
Bevis för evolutionen - sid 104
Embryologi och rudimentära anlag - sid 105
Den själviska genen - sid 106
Gener har ingen vilja - sid 107
Släkten är värst - sid 108
Bäddat för bedrägeri - sid 109
Könsdimorfism - sid 110
Hanar som skyltar - sid 111
Falska etiketter - sid 112
Omvända strategier - sid 113
Harem, revir eller social hierarki - sid 114
Strövare - sid 115
Två svar på frågan varför - sid 116
Är den här forskningen objektiv? - sid 117
Mänskligt beteende - sid 118
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 119

Kapitel 6 Människokroppen

Människokroppen - sid 120
Människokroppen - sid 121
Kroppen i förändring och balans - sid 122
Kroppen i förändring och balans - sid 123
Från vävnader till kropp - sid 124
Från vävnader till kropp - sid 125
Matspjälkningen - sid 126
Vad händer med smörgåsen, på vägen genom kroppen? - sid 127
Blodet och andningen - sid 128
Blodets rörelse - sid 129
Hjärtat och blodets cirkulation - sid 130
Blodplättar - sid 131
Andningen - sid 132
Kroppens försvar - sid 133
Immunförsvaret - sid 134
Fagocyter - sid 135
Minnesceller, hjälparceller och immunglobuliner - sid 136
Allergier - sid 137
Allergier - sid 138
Skelettet och musklerna - sid 139
Skelettet - sid 140
Musklerna - sid 141
Muskelvävnaden - sid 142
Utsöndringen - sid 143
Kroppens signalsystem - nerver och hormoner - sid 144
Sensoriskt eller motoriskt? - sid 145
Sympatiskt eller parasympatiskt - sid 146
Fobier - sid 147
Nervceller - sid 148
Ämnen som retar eller hämmar - sid 149
Hormonsystemet - sid 150
Hormoners verkan - sid 151
Vår unika hjärna - sid 152
Ljuset i tunneln - sid 153
Lokalisera skador - sid 154
Framglobens betydelse - sid 155
Hjärnan växer av att lära - sid 156
Hjärnans delar - sid 157
Limbiska systemet - sid 158
Hjärnor hos olika djur - sid 159
Alla är unika på sitt sätt - sid 160
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 161

Kapitel 7 Naturvetenskap - ett sätt att undersöka och beskriva världen

Naturvetenskap - sid 162
Naturvetenskap - sid 163
Arvet från antiken - sid 164
Ett urämne eller fyra element? - sid 165
Aten - sid 166
Rationalism - sid 167
Ändamål eller orsak - sid 168
Att sortera sig till kunskap - sid 169
Empiri eller rationalitet - sid 170
Induktiva bevis - sid 171
Hypotesen - sid 172
Fråga inte varför, fråga hur ... - sid 173
Nya bitar till vetenskapens pussel - sid 174
Vi är nu i tiden - sid 175
Gravitation - sid 176
En orsak kan inte erfaras - sid 177
En god portion fantasi - sid 178
Allt är relativt, utom ljuset - sid 179
Charlatanerna - sid 180
Gubbar, gubbar, gubbar - sid 181
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 182
Ta reda på, diskutera & ta ställning - sid 183

Faktafrågor

Naturvetenskap, individ och samhälle - sid 184
Energi och materia - sid 185
Materia blir material - sid 186
Livets uppkomst och utveckling - sid 187
Människokroppen - sid 188
Kroppens försvar - sid 189
Att beskriva världen - sid 190

 

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
ISBN: 52309018 Pris: 298kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1a1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352304 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1b
ISBN: 52309001 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 1b onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352311 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 2
ISBN: 52320778 Pris: 359kr
+ -
Köp
Naturkunskap 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352328 Pris:
+ -
Köp
Naturkunskap 1 och 2 Lärarmaterial online pdf-filer
ISBN: 52309445 Pris:
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Redaktionen tipsar!

Biologi Campus

Kontakta mig

Olof Edblom, förläggare
olof.edblom@
sanomautbildning.se

08-587 642 53

Redaktionen tipsar!

Astronomi - en bok om universum