Astronomi - en bok om universum


Astronomi
- en bok om universum

Boken ger en bred överblick över grunderna inom astronomin. Här finns också de senaste forskningsresultaten inom ämnet. Innehållet och dispositionen är ett resultat av lång erfarenhet inom astronomiundervisning på olika nivåer.
Boken fyller det stora behov som finns av en komplett astronomibok på svenska. Den har många förklarande teckningar och den löpande texten är, så långt möjligt, befriad från fysikaliska formler och matematiska samband. I stället finns särskilda faktarutor med utförliga förklaringar till de fysikaliska samband och den matematik som behövs för förståelse.

Boken kan därför läsas av astronomiintresserade, som saknar nödvändiga förkunskaper i matematik och naturvetenskap.

Astronomi - en bok om universum
är avsedd för dig som lärare och specialintresserade elever. Den är en självklarhet i skolans bibliotek och på fysikinstitutionen.

Kapitelrubriker
- Rundvandring på stjärnhimlen
- Astronomiska observationer
- Vårt planetsystem
- Andra planetsystem
- Stjärnornas egenskaper
- Solen och stjärnornas utveckling
- Stjärnornas slutstadier
- Stjärnbildning och det interstellära mediet
- Vintergatan
- Galaxer
- Universums tidiga historia


I den andra tryckningen, 2007, har texten uppdaterats och ett par nya fotografier tillkommit.

Astronomi - en bok om universum
Astronomi - en bok om universum
ISBN: 62253745 Pris: 439kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer