Specialpedagogik 1


Specialpedagogik 1

Specialpedagogik är ett nytt ämne i Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Ämnet har sin grund i teorier hämtade från pedagogik, psykologi, medicinsk vetenskap, sociologi och filosofi.

I boken beskrivs människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med andra, kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar den enskildes vardag.

De som arbetar med människor i behov av stöd och hjälp behöver kunskap om de metoder som finns och hur man kan använda hjälpmedel på bästa sätt. Vuxna, med t.ex. autismspektrumstörningar, rörelsehinder eller syn- och hörselnedsättningar som utvecklats i vuxen ålder, kan få hjälp genom specialpedagogiska insatser.

Ur innehållet:
Pedagogik och specialpedagogik - Kommunikation - Professionellt förhållningssätt - Anhörigas roll - Specialpedagogiska aktiviteter - Biståndsbedömning - Lagstiftning - Kommunikations- och värderingsövningar.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt personal inom barn- och fritidsområdet, Yrkeshögskolan.

Författare: Sonja Svensson Höstfält, omvårdnadslärare.

Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 1 onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52326244 Pris:
+ -
Köp

Redaktionen tipsar!

Hälsopedagogik

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer