Specialpedagogik 1


Specialpedagogik 1

Specialpedagogik är ett nytt ämne i Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Ämnet har sin grund i teorier hämtade från pedagogik, psykologi, medicinsk vetenskap, sociologi och filosofi.

I boken beskrivs människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med andra, kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar den enskildes vardag.

De som arbetar med människor i behov av stöd och hjälp behöver kunskap om de metoder som finns och hur man kan använda hjälpmedel på bästa sätt. Vuxna, med t.ex. autismspektrumstörningar, rörelsehinder eller syn- och hörselnedsättningar som utvecklats i vuxen ålder, kan få hjälp genom specialpedagogiska insatser.

Ur innehållet:
Pedagogik och specialpedagogik - Kommunikation - Professionellt förhållningssätt - Anhörigas roll - Specialpedagogiska aktiviteter - Biståndsbedömning - Lagstiftning - Kommunikations- och värderingsövningar.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt personal inom barn- och fritidsområdet, Yrkeshögskolan.

Författare: Sonja Svensson Höstfält, omvårdnadslärare.

Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 1 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52326244 Pris: 65kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar!

Hälsopedagogik

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer