Filosofera

Vår nya bok Filosofera är skriven för kursen Filosofi 1, helt enligt Gy 2011. Att utveckla tänkandet har fått ökat fokus i skoldebatten. Filosofera tar avstamp i frågor som vi människor funderat över under lång tid. Med den utgångspunkten blir filosofistudierna en väg till ett strukturerat tänkande och reflekterande över viktiga frågor.

Författare:
Ulf Persson, Kajsa Öhman
Filosofera
Filosofera
ISBN: 52318218 Pris: 329kr
+ -
Köp
Filosofera onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52324080 Pris: 51kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer