Personlig utveckling

Recension

Publicerad i BTJ-häftet nr 19, 2017.

Lektör Helena Kubicek Boye

Thomas ger en introduktion i såväl Freud, som positiva effekter av meditation, genernas inverkan och hur man hittar balans i livet om man till exempel fastnar i sysslor som städning. Som läsare uppfattar jag emellanåt en något distanserad ton, vilket gör att Personlig utveckling från grunden av mig upplevs mer informativ än identifierande, vilket gör att den passar bra som kurslitteratur.

Personlig utveckling
Personlig utveckling från grunden - Inre ledarskap och professionell utveckling
ISBN: 52347690 Pris: 198kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer