Psykologi


Psykologi

"Varför blir vi som vi blir? Vad styr våra beteenden och vad formar vår personlighet"?

I boken Psykologi beskrivs olika utvecklingsteorier om människan. Psykologi ger dig möjlighet att lära känna dig själv och andra. Boken ger kunskaper om att förstå och möta människor i kris och förstå orsaker till psykisk ohälsa.
Varje kapitel avslutas med Att tänka på och diskutera, tips på fack- och skönlitteratur och filmer. I slutet av boken finns en introduktion till fördjupningsarbeten.

Ur innehållet:
- Psykologiska perspektiv
- Känslor, behov, försvarsmekanismer
- Sömn och drömmar
- Perception och perceptionsstörningar
- Inlärning och minne
- Kommunikation
- Stress
- Psykiska funktionshinder
- Socialpsykologi
- Psykologisk forskning

Psykologi
Psykologi
ISBN: 62260255 Pris: 345kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Redaktionen tipsar!

Lev i tiden - Psykologi 1