Under samma himmel

Religionskunskap för gymnasieskolan. En helt nyskriven lärobok för Gy 2011 som tar avstamp i människors gemensamma villkor och som visar på mångfalden av uttryck för mening och tillhörighet. Boken spänner över kurs 1 och 2 i Religionskunskap och kan även användas inom kursen Religion Specialisering och andra fördjupningar.

I bokens inledande del behandlas ingående de fem världsreligionerna, sekulära livsåskådningar samt etik och moral. I fördjupningsdelen finns temakapitel om bland annat religion och vetenskap, nya religiösa rörelser, etik i praktiken, heliga skrifter samt livets skeden. Boken tar också upp frågor om tro och mening i en digital tidsålder.
Omfång: ca 350 sidor.

Innehåll

Block1 Människan och tron    
Under samma himmel
Att vara människa
Tro och livssyn
Olika livsåskådningar
Tro och mening i en digital tidsålder
            

Block 2 Människan och moralen
Hur vet vi att vi handlar rätt?
En god människa
Finns onda människor?
Vad är rättvisa?

Block 3 Religioner och sekulär livssyn
Religiösa livsåskådningar
Judar, kristna, muslimer
Indiska religioner: Hinduer, Buddhister, Jainism, Sikhism
Östasien
Sekulär livssyn - icke religiös tro

Block 4 Tematiska kapitel
Religion i samhället
Nya religiösa rörelser
Livets skeden
 Heliga texter och urkunder
Religion och vetenskap
Etik i praktiken

Under samma himmel
Under samma himmel
ISBN: 52312346 Pris: 388kr
+ -
Köp
Under samma himmel onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52327845 Pris:
+ -
Köp

Nyhet! Under samma himmel

Vår nya bok för religionskunskap 1 och 2.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Nominera till Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer och nominera