Samhällskunskap

Basläromedel

Forum Ny upplaga

I nya Forum möter du ett nytt och uppdaterat innehåll samtidigt som den uppskattade och flexibla strukturen finns kvar. De fy...

Läs mer

Jobba med: Samhälle

Jobba med: Samhälle är ett helt nytt läromedel direkt anpassat till kursen Samhällskunskap 1a1, som ingår i alla yrkesprogram...

Läs mer

Millennium

Millennium 1 är ett läromedel främst för kursen Samhällskunskap 1 b. Den nya upplagan av Millennium är en kraftigt omarbetad ...

Läs mer

Fördjupning

Mänskligt - Psykologi 1 och 2

Mänskligt. Det är en sammanhållen serie böcker för kurs 1 och 2. Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala...

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teor...

Läs mer

Lärande och utveckling

I Lärande och utveckling får eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av den ...

Läs mer

Historisk Atlas

Bonniers Historiska Atlas ger en överskådlig bild av den historiska utvecklingen med hjälp av översiktskartor och förklarande...

Läs mer

Metoder för undersökande arbete Sju-stegsmodellen

En praktisk och handfast bok i undersökningsmetodik, med tips för att samla in och tolka fakta, dra slutsatser och sedan pres...

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer