Basläromedel

Forum 123

Forum Samhällskunskap - böckerna med den unika strukturen. Forum finns för kurserna 1b, 2 och 3. Forum beskriver på ett engag...

Läs mer

Forum Ny upplaga

I nya Forum 1 möter du ett nytt och uppdaterat innehåll samtidigt som den uppskattade och flexibla strukturen finns kvar. De ...

Läs mer

Jobba med: Samhälle

Jobba med: Samhälle är ett helt nytt läromedel direkt anpassat till kursen Samhällskunskap 1a1, som ingår i alla yrkesprogram...

Läs mer

Millennium

Millennium 1 är ett läromedel främst för kursen Samhällskunskap 1 b. Den nya upplagan av Millennium är en kraftigt omarbetad ...

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer