Basläromedel

Forum 123

Forum Samhällskunskap - böckerna med den unika strukturen. Forum finns för kurserna 1b, 2 och 3. Forum beskriver på ett engag...

Läs mer

Forum Ny upplaga

I nya Forum 1 möter du ett nytt och uppdaterat innehåll samtidigt som den uppskattade och flexibla strukturen finns kvar. De ...

Läs mer

Jobba med: Samhälle

Jobba med: Samhälle är ett helt nytt läromedel direkt anpassat till kursen Samhällskunskap 1a1, som ingår i alla yrkesprogram...

Läs mer

Millennium

Millennium 1 är ett läromedel främst för kursen Samhällskunskap 1 b. Den nya upplagan av Millennium är en kraftigt omarbetad ...

Läs mer

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer