Forum 123

Med Forum 123 får du ett läromedel för de nya gymnasiekurserna Sh 1b, Sh 2 och Sh 3. Boken är en ny upplaga av Forum ABC och är uppbyggd enligt samma unika struktur som de andra komponenterna i Forumserien. Vetenskapsdelarna har kraftigt fördjupats. I kapitlet Samhällsvetenskapens grunder behandlas bland annat olika vetenskapsliga skolor och forskningstraditioner samt samhällsvetenskapliga teorier, modeller och begrepp. Inne i alla block finns sedan vetenskapsrutor med teorier och modeller i anslutning till det ämnesområde som diskuteras. I Forum 123 presenteras förutom de enklare kausalanalyserna även en hel del mer avancerade teorier och forskningsperspektiv. Avslutningsvis finns ett metodkapitel med de verktyg som behövs när dina elever ska göra egna fältstudier eller skrivbordsundersökningar.

Skillnaden jämfört Forum 1 är att framförallt de kapitel som belyser de globala perspektiven är utvidgade beträffande både faktainnehåll och analysnivå. Kapitlet om politik i världen innehåller bland annat exempel på hur olika konflikter har tolkats ur skilda perspektiv, fördjupad konfliktanalys samt konkreta exempel på både demokratiska och ickedemokratiska statsskick. Dessutom innehåller alla ämnesområden många fördjupande problematiseringar, det kan handla om värderingsfrågor, kriminologi, fattigdom i världen eller demokratiteori.

Forum
Forum Samhällskunskap 123
ISBN: 52312360 Pris: 399kr
+ -
Köp

Nya Power Point presentationer

Nu finns det nya Power Point presentationer på Forums lärarsida.

Läs mer