Forum 123

Så länge det finns böcker kvar i lagret går det bra att göra kompletteringsbeställningar av tidigare upplaga.

Forum Samhällskunskap A Bas
Forum A Bas är den kortaste och enklaste varianten i Forumserien. Den innehåller färre utvidgningar och de teoretiska resonemangen är tydligt förklarade och stöds av enkla och överskådliga modeller och begreppskartor. Boken skrevs då samhällskunskapen på yrkesprogrammen fortfarande var 100 poäng, men fungerar fortfarande bra för yrkesprogrammens kurser 1a1 och 1a2.

Forum Samhällskunskap A Plus
Forum A Plus heter i den nya upplagan Forum 1. Skolor som har Forum A Plus kan fortfarande använda böckerna för kurs 1b och det går att göra kompletteringsköp. Det kan däremot vara svårt att använda böcker från de olika upplagorna i samma klassrum. Skillnaden mellan upplagorna handlar till stor del om att metodfrågorna fördjupats i enlighet med Gy 2011.


Ljudpresentation av Forum
Här kan ni se och höra en Power Point presentation av Forum.

Presentationen är stor (10 MB) så ha gärna lite tålamod när sidorna laddar ner, det kan ta lite tid.

PowerPoint - presentation Forum

 

Forum
Forum Samhällskunskap 123
ISBN: 52312360 Pris: 399kr
+ -
Köp

Nya Power Point presentationer

Nu finns det nya Power Point presentationer på Forums lärarsida.

Läs mer