Millennium

Så länge det finns böcker kvar i lagret går det bra att göra kompletteringsbeställningar av tidigare upplagor.

Millennium Samhällskunskap BC
Millennium Samhällskunskap BC är en breddning och fördjupning av A-bokens innehåll. Viktiga samhällsfrågor diskuteras utifrån ett teoretiskt och ett historiskt perspektiv. I boken finns också ett avsnitt om kunskapsteori och forskningsmetod.

Lärarpärm
Lärarpärmarna innehåller kommentarer till varje kapitel samt förslag till fördjupningar och prov. De viktigaste modellerna finns också avbildade på OH-bilder i färg.

Millennium Samhällskunskap A
Millennium Samhällskunskap A tar avstamp i A-kursen och har innehållsmässigt strukturerats under fyra huvudrubriker: Vem bestämmer, Arbete och pengar, Samhälle och ekonomi, och Omvärlden.

Millennium Samhällskunskap A, B, C
Millennium Samhällskunskap A, B, C är en breddning och fördjupning av A-bokens grundläggande innehåll. Viktiga samhällsfrågor diskuteras utifrån ett teoretiskt och ett historiskt perspektiv. I boken finns också ett avsnitt om kunskapsteori och forskningsmetod.

Lärarhandledning
I den webbaserade lärarhandledningen finns kommentarer till varje kapitel, exempel på provfrågor samt förslag till fördjupningar. De viktigaste modellerna finns också avbildade som OH-underlag/PowerPoint bilder.

Millennium
Millennium 1
ISBN: 52315811 Pris: 355kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Nominera till Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer och nominera