Fördjupning

Mänskligt - Psykologi 1 och 2

Under våren 2017 utkommer den första boken i vår nya läromedelsserie i psykologi: Mänskligt. Det är en sammanhållen bok för k...

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teor...

Läs mer

Lärande och utveckling

I Lärande och utveckling får eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av den ...

Läs mer

Historisk Atlas

Bonniers Historiska Atlas ger en överskådlig bild av den historiska utvecklingen med hjälp av översiktskartor och förklarande...

Läs mer

Metoder för undersökande arbete Sju-stegsmodellen

En praktisk och handfast bok i undersökningsmetodik, med tips för att samla in och tolka fakta, dra slutsatser och sedan pres...

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer