10 spel om samhället - kunskapsspel för gymnasiet

Ett nytt äldreboende eller färre elever per klass - vad är viktigast?

De fiktiva länderna Zimali och Subien behöver vattnet från samma flod. Vad kan och bör FN göra åt konflikten?

Vilka argument kan journalisterna på de två konkurrerande tidningarna "Frihandelsvännen" och "Protektionisten" använda, när frågan om tullar på sportskor diskuteras?

Att agera och leva sig in i en roll och sedan lösa problem och konflikter som uppstår är ett spännande och lärorikt sätt att arbeta.

Vad är Kunskapsspel?
10 Spel om samhället innehåller simuleringsövningar där eleverna får träna sin förmåga att argumentera, kompromissa och fatta beslut utifrån en saklig grund. Till alla spel finns färdiga kopieringsunderlag med material till eleverna. För läraren finns även anvisningar, uppföljningsfrågor och bedömningsexempel.

Kunskapsspelen är framförallt avsedda för undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet. Men spelövningarna passar också i ämnet svenska eller vid ämnesöverskridande arbeten.

Varför använda Kunskapsspel?
De viktigaste motiven för att använda Kunskapsspel i undervisningen skulle kunna sammanfattas i följande punkter:

Demokratiträning: Genom de olika övningarna utvecklar förhoppningsvis eleverna en förmåga och en vilja att aktivt delta i och påverka politiska beslut och därmed den framtida samhällsutvecklingen.

För det andra fokuserar Kunskapsspelen på alla kursplaners "favoritbegreppet" allt sedan 1970-talet, nämligen begreppet samhällsfrågor. I alla övningar är det en eller flera samhällsfrågor som är utgångspunkten för alla diskussioner, argument, kompromisser och beslut.

En tredje fördel med övningarna är att de kan genomföras direkt i klassrummet, utan krav på tekniska hjälpmedel.

Slutligen är spelen ett bra sätt att göra det abstrakta konkret.

Hur använda Kunskapsspelen?
I princip finns det två sätt att använda spelen på:

De kan användas i början av ett moment som en introduktion för att skapa intresse, nyfikenhet, motivation eller för att väcka frågor inför ett specifikt kunskapsområde.

Spelen kan även komma till nytta i slutet av momentet för att utvärdera undervisningen och bedöma elevernas kunskaper. Här kan du ha nytta av de huvudfrågor, uppföljningsfrågor och de bedömningsexemplen som finns till varje spel.

Vilka är Kunskapsspelen?
Kunskapsspelen är indelade i tre kategorier: politik, ekonomi och övrigt. I materialet finns spel om alltifrån lokala frågor om vad kommunens bör satsa på, till globala frågor om ekonomi och politik. De två spelen om EU är ett sätt att göra undervisningen mer engagerande och att få eleverna att upptäcka hur EU-frågorna påverkar människors liv.

Spelen har följande rubriker:

Valrörelsen - om svensk politik
Demokratien
Vad ska EU satsa på?
Internationell politik
Landet Maravia

Kampen om kommunens ekonomi
Utopias samhällsekonomi
EU och skokriget
Globaliseringen - på gott eller ont?

Samhällsretorik

Om författaren
Göran Svanelid är lärarutbildare och har varit aktiv vid utformningen av kursplanen i samhällskunskap.

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer