Historisk Atlas

Bonniers Historiska Atlas ger en överskådlig bild av den historiska utvecklingen med hjälp av översiktskartor och förklarande texter. Här tecknas huvuddragen i den politiska historien, från forntid till nutid. Även kulturella, sociala och ekonomiska aspekter på utvecklingen tas upp. I det separata arbetshäftet Kompass kan eleverna arbeta aktivt med konkreta övningar för att fördjupa sina kunskaper.

Författare:
Historisk Atlas
Bonniers Historiska Atlas
ISBN: 62218157 Pris: 299kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer