Historisk Atlas


Bonniers Historiska Atlas
- sätter människans verksamhet på kartan

Följ människans väg genom historien, från spåren av våra tidiga förfäder till situationen i världen idag. Översiktskartor och förklarande texter tecknar huvuddragen i den politiska historien, från forntid till nutid. Dessutom tas kulturella, sociala och ekonomiska aspekter på utvecklingen upp.

Atlasen innehåller såväl överskådliga tidsaxlar och bilder som lättavlästa diagram och tabeller för att ge sammanhang och förtydliga olika historiska förlopp.

Allt detta gör Bonniers Historiska Atlas till en översiktlig historiebok - oumbärlig i historieundervisningen!

Arbetshäfte
Till atlasen finns ett arbetshäfte med uppgifter av olika slag och svårighetsgrad. Avsikten är att eleverna ska få ett arbetsmaterial där de kan fördjupa sina historiska kunskaper och få större färdigheter i ämnet.

Historisk Atlas
Bonniers Historiska Atlas
ISBN: 62218157 Pris: 290kr
+ -
Köp
Kompass till Bonniers Historiska Atlas - arbetshäfte för gymnasiet
ISBN: 62253127 Pris: 100kr
+ -
Köp
Kompass till Bonniers Historiska Atlas - arbetshäfte för grundskolan
ISBN: 62253134 Pris: 85kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer