Mänskligt - Psykologi 1 och 2

Under våren 2017 utkommer den första boken i vår nya läromedelsserie i psykologi: Mänskligt. Det är en sammanhållen bok för kurs 1 och 2a. Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav.
Vi vill väcka dina elevers nyfikenhet och har tagit med nutida forskning och nya kunskapsfält. Psykologin och dess innehåll är historiska produkter. Eleverna ges möjlighet att förstå teorier utifrån den tid då de växte fram.

Författare:
Katri Cronlund, Gabriella Bernerson
Mänskligt - Psykologi 1 och 2
Mänskligt - Psykologi 1 och 2a
ISBN: 52325827 Pris: 371kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer