Sveriges Ekonomi - introduktion i samhällsekonomi


Sveriges Ekonomi - introduktion i samhällsekonomi.

Sveriges Ekonomi är en ny introducerande bok i samhällsekonomi som tar upp grundläggande nationalekonomiska begrepp och sammanhang för att tillämpa dessa på den samhällsekonomiska verkligheten - såväl den svenska som vår globala omgivning.

Vad händer med exporten då kronan går upp, hur gör Riksbanken för att hålla inflationen kring två procent och varför åker ekonomin berg- och dalbana? Vad ligger bakom finansiella bubblor och ekonomiska kriser?

Sveriges ekonomi - introduktion i samhällsekonomi  vänder sig till dig som söker svar på dessa frågor och som vill förstå hur den svenska ekonomin fungerar. Boken Innehållet har organiserats kring en struktur som ska ge en tydlig röd tråd genom boken. Boken är också rikligt illustrerad med bilder och modeller.

Boken består av fyra delar:

·      Samhällsekonomins grunder
·      Den svenska ekonomin
·      Ekonomisk politik
·      Sverige i en global omvärld

Författare:
Lars Nohagen, universitetsadjunkt vid Stockholms universitet med mer än tjugofem års erfarenhet av undervisning i samhällsekonomi på gymnasieskolan, olika utbildningsföretag samt på högskolan.

Avsedd för:
Boken kan användas på högskolan, av utbildningsföretag eller inom ramen för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Boken är en introduktion och kräver därför inga förkunskaper i nationalekonomi.

Sveriges Ekonomi - introduktion i samhällsekonomi
Sveriges Ekonomi - introduktion i samhällsekonomi
ISBN: 62291976 Pris: 330kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mikaela Norlander, marknadsförare
mikaela.norlander@
sanomautbildning.se

08-587 642 07

Mikaela Norlander