SamSpråk


SamSpråk 1 och 2

Basläromedlet med intressanta texter, inspirerande bilder och attraktiv formgivning.
SamSpråk är i första hand avsett för de som läser sfi kurs B-C och D, men passar även inom andra utbildningar för både ungdomar och vuxna. I böckerna kombineras den grundläggande språkinlärningen med samhällsorientering. Stor vikt läggs vid att låta deltagaren bekanta sig med både vardagliga och unika företeelser i det svenska samhället.

SamSpråk är ett elevaktivt läromedel som bygger på samarbete i par eller grupp, men omfattar även uppgifter för enskilt arbete. Eleverna får många tillfällen att uttrycka sig genom att tala om känslor, berätta om egna erfarenheter, reflektera och göra jämförelser mellan olika länders normer och de som förekommer i Sverige. Det är elevernas egna tankar och erfarenheter som utgör stommen i det SamSpråk vill förmedla.

Textböckernas uppgifter, bilder, ordspråk, citat och statistik kompletterar texterna och stimulerar till reflektion och många samtal. De grammatiska övningarna finns i huvudsak på kopieringsunderlagen. Övningsböckerna tränar läsförståelse, ordförråd, symboler, fraser och statistik och även en del grundläggande grammatik.

SamSpråk 1 tar upp teman som familj, boende, ekonomi, arbete, miljö, media, kläder och trender. Varje kapitel omfattar fem texter som behandlar temat utifrån olika infallsvinklar. Texterna i Samspråk 1 är uppbyggda av korta meningar, men undviker för den skull inte abstrakta ämnen. Till varje kapitel hör även en svårare text vars språkliga nivå ligger högre än de övriga texterna i kapitlet.

SamSpråk 2 tar upp teman med liknande inriktning men har längre och mer avancerade texter.

Några axplock ur böckerna är Människor i rymden, Ett nytt hjärta, Fattiga och rika, Bris, Mångkulturella konsumenter, Ett gott skratt, Demokrati, Partnerskap, Vad är reklam? och Dansband. Mångfalden texter ger stora möjligheter till individanpassad undervisning.

Olika textgenrer som annonser, dialoger, dikter, personliga och litterära texter, kåserier, informativa texter och statistik finns representerade.

Varje kapitel avslutas med en självbedömning på innehållet och en utvärdering av den egna inlärningen. Dessutom finns enklare tester som förstärker inlärningen och som tydliggör deltagarnas språkutveckling.

SamSpråk 1 och 2 består av:

·       Textbok inkl. mp3-filer (finns på hemsida www.sanomautbildning,.se ) med huvudtexterna och nyckelorden inlästa.

·       Övningsbok med läsförståelseövningar och ordövningar till textboken.

·       Lärarhandledning med kursmål, metodiska tips och 100 kopieringsunderlag med grammatikövningar, extra ordövningar, korsord, dialoger, manus till hörövningarna samt facit till kopieringsövningarna.

·       Lärar-cd innehåller samtliga bokens texter, hörförståelse och sångernas alla verser.

SamSpråk
SamSpråk 1 Textbok
ISBN: 62269111 Pris: 239kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Textbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331217 Pris: 67kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Övningsbok
ISBN: 62279875 Pris: 108kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Övningsbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331224 Pris: 57kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Facit
ISBN: 62281267 Pris: 67kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Lärar-cd 2 st
ISBN: 62282097 Pris: 979kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Lärarhandledning inkl. 100 kopieringsunderlag och tester med facit
ISBN: 62281243 Pris: 886kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Textbok
ISBN: 62286750 Pris: 239kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Textbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331248 Pris: 67kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Övningsbok
ISBN: 62286774 Pris: 108kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Övningsbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331255 Pris: 57kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Elevfacit
ISBN: 62286811 Pris: 67kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Lärar-cd
ISBN: 62286835 Pris: 979kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Lärarhandledning, inkl. 100 kopieringsunderlag och facit
ISBN: 62286859 Pris: 886kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar

Träna till test

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Se inspelat webbinarium om Språkvägen Att börja med för sfi kurs B och C

I det här inspelade webbinariet får du en presentation av Språkvägen från författaren Caroline Söderqvist som berättar hur materialet hjälper eleverna att komma igång med språket och hur de får grundläggande kunskaper för att kunna ta sig vidare.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Cecilia Egerö, marknadsförare
cecilia.egero@
sanomautbildning.se

08-587 642 75