SamSpråk

Samspråk 1 och 2 stämmer väl överens med Skolverkets reviderade kursplan för SFI 2012.  
 
”Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i det egna lärandet. Eleven ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige.”

Samspråk 1 och 2 är elevaktiva läromedel som bygger på samarbete i par eller i grupp, men omfattar även uppgifter för enskilt arbete. Mångfalden av texter med tillhörande uppgifter ger många tillfällen till att utveckla interkulturell kompetens genom att diskutera och reflektera över det svenska samhället, så väl som att göra jämförelser med andra länder. Till de tematiskt upplagda texterna finns även skriv- och höruppgifter. Varje kapitel avslutas med en självbedömning till stöd för inlärarens medvetenhet om den egna inlärningen.

Samspråk 1 och 2 ger språkliga redskap för kommunikation och inblick i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige.

SamSpråk
SamSpråk 1 Textbok
ISBN: 62269111 Pris: 239kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Textbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331217 Pris: 67kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Övningsbok
ISBN: 62279875 Pris: 108kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Övningsbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331224 Pris: 57kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Facit
ISBN: 62281267 Pris: 67kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Lärar-cd 2 st
ISBN: 62282097 Pris: 979kr
+ -
Köp
SamSpråk 1 Lärarhandledning inkl. 100 kopieringsunderlag och tester med facit
ISBN: 62281243 Pris: 886kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Textbok
ISBN: 62286750 Pris: 239kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Textbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331248 Pris: 67kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Övningsbok
ISBN: 62286774 Pris: 108kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Övningsbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331255 Pris: 57kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Elevfacit
ISBN: 62286811 Pris: 67kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Lärar-cd
ISBN: 62286835 Pris: 979kr
+ -
Köp
SamSpråk 2 Lärarhandledning, inkl. 100 kopieringsunderlag och facit
ISBN: 62286859 Pris: 886kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar

Träna till test

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Se inspelat webbinarium om Språkvägen Att börja med för sfi kurs B och C

I det här inspelade webbinariet får du en presentation av Språkvägen från författaren Caroline Söderqvist som berättar hur materialet hjälper eleverna att komma igång med språket och hur de får grundläggande kunskaper för att kunna ta sig vidare.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Cecilia Egerö, marknadsförare
cecilia.egero@
sanomautbildning.se

08-587 642 75