66 oregelbundna verb


66 oregelbundna verb i svenskan

Det är med oregelbundna verb som med multiplikationstabeller - de slinker inte in av sig själva! För att förvärva den nya kunskapen måste man pränta in den.

Boken är utarbetad främst med tanke på de elever som behöver tydlighet, struktur och upprepning mer än kreativitet och äventyr.

Varje nytt verb presenteras på samma sätt med en teckning, några exempelmeningar och därefter övningar med verbet. På varje sida finns en tablå med verbet i infinitiv, presens, imperativ, preteritum, supinum och futurum. Facit ingår.

66 oregelbundna verb
66 oregelbundna verb i svenskan inkl. facit
ISBN: 62261603 Pris: 134kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Se inspelat webbinarium om Språkvägen Att börja med för sfi kurs B och C

I det här inspelade webbinariet får du en presentation av Språkvägen från författaren Caroline Söderqvist som berättar hur materialet hjälper eleverna att komma igång med språket och hur de får grundläggande kunskaper för att kunna ta sig vidare.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Cecilia Egerö, marknadsförare
cecilia.egero@
sanomautbildning.se

08-587 642 75